İŞ HAYATINDA ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM YOLLARI

İŞ HAYATINDA ÇATIŞMA

İş ilişkileri, kişiler arası ilişkiler ve problemler, yaşamın bir parçasıdır. Sorun çatışma olmasında değil, taraflarca bu çatışmanın ele alınma biçimidir. Diğer bir değişle; olaylardan değil, olaylara bakış açımızdan dolayı problemler oluşmaktadır.

Çatışmayı, ihtiyaç, amaç ve fikir ayrılıklarından doğan bir rekabet olarak tanımlayabiliriz. Çoğunlukla birlikte yaşayan kişiler veya birimler, temel meseleler üzerinde anlaşamadıklarında; ve/veya kişilerden veya gruplardan biri, hedefine giden yolun, bir başka kişi yada grup tarafından kesildiğini hissederse çatışma yaşanır. Bu çatışma uygun tarzda ele alınmazsa galip/malup ilişkilerinin yaşanmasına yol açar. Bu da kazananın olmadığı dipsiz bir kuyudur. Beraberinde yapıcı iş ilişkilerini değil, taraf olma ve dedikoduyu getirir; sonunda taraflardan biri kazanan olarak görülse dahi kaybeden kurumdur.

Çatışma, bireysel farklılıklardan, örgüt yapısından ve grup yapısından kaynaklanmaktadır. Bireysel farklılıklardan ve bireysel çatışmalar dışındaki durum için çatışma yönetiminde söz sahibi olacak otorite liderdir.

Sorunun çözümü açısından çatışma nedenlerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Anlaşmazlık nedeni, Çatışan taraflar, Tarafların tutumları, Çıkar hesaplamaları, Çözüm yolları, Çalışma koşulları, Öngörülemeyen nedenler…vb

Çatışma hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bir çok kişinin başarılı bir *müzakereci* olamaması ve kendi hayatında da çatışmaları çözememesi, işin psikolojik boyutunun ihmal edilmesine bağlıdır. Büyük çoğunlukla insanlar çatışma sırasında mantıklı tepkiler yerine duygusal tepkiler verirler. Oysa duygusal değerlendirme, verilere dayanmak yerine izlenimlere dayanır ve sonuç olarak da çok kere hatalıdır. Bir çatışma sırasında duygusal tepki vermek yerine mantıksal tepki vermek için kişinin kendi duygularının ve bunun sebeplerinin farkında olması gerekir.

Çatışmayı görmezden gelme, kayıtsızlık, geciktirme ve inandırma yaklaşımı sık kullanılmaktadır. Gerçekçi ve kalıcı çözümler için, politik yaklaşımlar, liderin yönetim anlayışı, görev tanımlamaları, karşılıklı anlaşma, yeni olanaklar ve tanımlama aşamaları tekrar gözden geçirilmelidir. Çatışma çözümü için aşağıdaki çözüm basamakları izlenebilir;

Problemi belirleyin

Karşıdaki kişini sorunu nasıl gördüğünü belirleyin

Duygularınızı adlandırın

Karşıdaki kişinin duygularını adlandırın

Problemi çözme konusunda anlaşın

Bunun için kullanılabilecek yolları düşünün

Her yöntemin sonuçlarını belirleyin

En uygun fikirleri seçip uygulayın

Aslında çatışma çözümü için bireyler kendi yöntemlerini oluşturabilirler. Ancak genel anlamda en çok kullanılan adımlar yukarıda belirtilen adımlardır. Bu konuda özellikle hangi adımda daha çok problem yaşadığınızı keşfetmeniz; adımları hayata daha rahat geçirebilmenize olanak sağlayacaktır. Bu konuda kurumunuzda bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bürosundan veya bir uzmandan de destek alabilirsiniz.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir