İHTİHAR ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

İHTİHAR ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

*İntihar vak’aları için en riskli yaş grubu 14-21 yaşlar arasıdır.

*Anket 1997-2001 arasındaki verileri içermektedir.

*Türkiyede intihar vak’aları en çok 15 yaşta görülmektedir.

*Kadınlarda daha sık intihar girişimleri, erkeklerde ise ölümle sonuçlanma oranı daha yüksektir.

*İntihar vakaları daha çok evde gerçekleşiyor.  (%54).Sırasıyla okul, pansiyon,yurt olarak devam etmektedir.

*İntihara kalkışan öğrencilerin % 82’i aynı zamanda sigara içiyorlar.

*İntihara kalkışan öğrencilerin arasında madde bağımlılığı olan öğrencilerin oranı kayda değer çıkmamıştır.

*İntihar oranı Konya da %16,  Bursa da

% 12, İstanbulda ,% 11 ve Ankara da % 10 oranında bulunmuştur.

*İntihar vak’aları en çok  Y.B.O.’ında görülmektedir.

*Ölümle sonuçlanan intihar vak’alarının

% 67’sine Depresyon tanısı konmuştur.

*İntihar olayları yıllara göre giderek artmaktadır.

*Ölümle sonuçlanan vak’alarda öğretmenlerin öğrenci tanımları; Sessiz,sakin,uyumlu ve sorumlu olarak belirlenmiştir.

*İntihar en çok bahar aylarında görülmektedir.

*İntihar şekilleri;  İlaçla %  60,      Atlama   %11     Kesmek  % 10 , Ateşli Silahlar % 5 v.b.olarak sıralanıyor.

*İntihar, Kızlarda %3.8 ,Erkeklerde % 6.2 oranında görülmektedir.

*İntihar eden erkeklerin % 2.8 ‘i  ve Kızların % 1.5 ‘i mutlaka bir suç işlemiştir.

*İntihar vak’aları en çok 9. Sınıfta görülüyor. (%31.8)  10. Sınıfta (%18), 11.Sınıfta (% 14.5)

ve 7. Sınıfta ( % 8.2) olarak görülmektedir.

*Vak’alar Liselerde % 6.5,İlköğretim okullarında  % 3.6 oranında görülmektedir.

*İlköğretim okullarında  intihar edenlerin suç işleme oranı Liselerden yüksektir.

*İntihar eden öğrencilerin % 9.6 sının yakın çevresinde bir intihar olayı vardır.

*İntihar girişiminde bulunan öğrencilerin % 5.6 sının fiziksel rahatsızlığı var.

*Öğrencilerin % 10.7 si disiplin cezası almış.

*Rehberlik Servisine gönderilen vak’alar;

Girişimde bulunanların % 30.4 ü, Adli suç işleyenlerin  % 10.3 ü ve intihar edenlerin % 2.3 ü

Rehber öğretmenle görüşmüşlerdir.

*Görüşülen öğrencilerin % 6.9 u hastaneye, % 8.4 ü  RAM a yönlendirilmiştir.

*İntihar girişimi vak’alarında Depresyon

% 75, Anksiyete % 2.3 ve DEHB % 2  olarak görülmüştür.

*Aile faktörü % 6.6 etkiliyor.

*Aile eğitim düzeyi etkili oluyor. (% 50.4 anne-% 49 baba ilkokul mezunu % 16 sı okuma-yazma   bilmiyor)

*% 83.6 sının annesi, % de 18 inin babası çalışmıyor.

*Ailede boşanma oranı % 9.2 olarak ortaya çıkmıştır.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.