HİPNOTERAPİ NEDİR

YENİ KİTABIMIZ
Kitabın adı: Hipnoterapi
Yazarlar: Celalettin&Senem UZUNER
Yayınevi: Beyaz Yayınları
Sayfa: 435

İnsanlık tarihi kadar eski olan Hipnoz’un terapide uygulanışını konu alan “Hipnoterapi Bilim ve Sanatı” ülkemizde ilk kez bu kadar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Bu ayrıntılı  ele alışın amaçlarından ilki, hemen hemen birbirinin aynısı veya tekrarı olan kitaplardan farklı olarak, ülkemiz hipnoterapi uzmanları için bir kaynak eser oluşturmak;

İkincisi, hipnoterapi eğitimi almak isteyen uzmanlara günümüz dünyasında bu alanda hangi tekniklerin kullanıldığının ipuçlarını vererek, eğitime yönelik talep içeriklerini belirlemelerini sağlamak;

Üçüncüsü ise davranış değişikliği gerçekleştirmek veya problemine çözüm aramak amacıyla hipnoterapiye başvuran insanlarımıza, kendilerine hangi tekniklerle ve nasıl yardımcı olunacağına dair net fikirler vermektir.

Bu üç amaçtan hangisinin veya hangilerinin muhatabı olursanız olun, bu kitabın da sizin için yapabilecekleri sınırlıdır. Ondan fiziki sınırlarının  ötesinde yararlanmak, harcayacağınızın emeğe, göstereceğiniz ısrara ve ona ayıracağınız zamana bağlıdır. Söylemek istediğimizi çok güzel bir şekilde anlatan şu kısa anekdota kulak veriniz: Bir gün güngörmüş yaşlı bir köylüye “İneğiniz ne kadar süt veriyor?” diye sormuşlar. İhtiyar köylü tebessüm etmiş ve “İneğim süt vermez. Sütü ondan sizin almanız gerekir.” demiş…

Bu anlayışa erdiğinizde Hipnoterapi, dilerseniz sizi, hayat oyununda figüran olmak yerine kendi hayatınızın başrol oyuncusu yapabilir. Böylece “acaba”nın tereddüt ve “keşke”nin pişmanlık zincirlerinden kurtularak “yapabilirim” kanatlarınızla başarı rotasını takip ederek “Mutluluk Ülkesi”ne ulaşabilirsiniz… Yolunuz ve bahtınız açık olsun… 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

BİRİNCİ KISIM
HİPNOTERAPİ
I.BÖLÜM
Hipnoterapi Nedir?
Temel Hipnoz Prosedürleri
Hipnoterapist Kimdir?
Hipnoterapi İçin Gerekli Bilgiler
Hipnoterapinin Kısa Tarihi
Geleneksel Hipnoterapi
Hipnoanaliz
Ericksonyan Hipnoterapi
Bilişsel/Davranışsal Hipnoterapi
Hipnoterapinin Uygulama Alanları

İKİNCİ KISIM
BEYİN YARIM KÜRELERİ
II.BÖLÜM
Sağ Beyin-Sol Beyin
Sağ ve Sol Yarının Baskın Özellikleri
III.BÖLÜM
Bilinçli Zihin-Bilinçdışı Zihin
Bilinçdışı Zihnin Özellikleri

ÜÇÜNCÜ KISIM
İNANÇ VE DAVRANIŞ
IV.BÖLÜM
İnançlar Nasıl Oluşur?
Çekirdek İnançlar Nasıl oluşur?
Cesaret Kırıcılar
Doğrudan Deneyim
Çocuk Merkezli Mantık
Bilinçsiz Taklit
İnançları Danışmada Kullanmak
Sınırlayıcı İnançlar
Sınırlayıcı İnançların Oluşumundaki Temel Nedenler
Kişisel Özsaygı Problemleri
Yargılanma Korkusu
Bilinmeyenden Korkmak
Sınırlayıcı İnanç Çeşitleri
Sınırlayıcı İnanç Değiştirme Senaryosu
Çekirdek İnanç Ve Davranış
İnanç Çeşitleri
Kimlik
Davranış
Yetenek
Kurallar
Beklentiler
Dünya Görüşü
Terapide İnançları Hedeflemek
Davranış Döngüsü
Davranış Döngüsünü Kırmak
Döngüyü Kırma Örneği: Performans Kaygısı
Bilişsel Filtreler
Kendi Gerçekliğinizi Nasıl Yaratırsınız?
Silme
Silme Çeşitleri
Çarpıtma
Çarpıtma Çeşitleri
Ayrım
Genelleme
Genelleme Çeşitleri
DÖRDÜNCÜ KISIM
HİPNOTİK METİNLER
V.BÖLÜM
Hipnotik Metinler Yaratmak
Doğrudan Telkinler
Doğrudan Telkinin Çalışma Şekli
Doğrudan Telkin Üretilirken Dikkat Edilecek Kurallar
Sigarayı Bırakmayla İlgili Doğrudan Telkin Örneği
Dolaylı Telkinler
Dolaylı Hipnotik Telkinlerin Avantajları
Dolaylı Telkin Örnekleri
Bilinçli Zihni Devre dışı Bırakan Dil Kalıpları
Hipnozda Dolaylı Bağlamalar
Analojik İşaretleme
Temel Analojik İşaretleme
Konversiyonal İndüksiyon
Analojik İşaretleme İçin Temel Prosedür
Telkinler Nasıl İşaretlenir?

BEŞİNCİ KISIM
TEMEL HİPNOTERAPİ STRATEJİLERİ
VI.BÖLÜM
A.Doğrudan Telkin Metinleri
Doğrudan Telkin Metin Örnekleri
Ders Çalışma
Diş Gıcırdatma
Kekemelik
Kendine Güven
Kilo Verme
Sigarayı Bırakma
B.Onaylamalar Ve Self Hipnoz
Onaylamalar
Onaylamalar Zihin Sağlığı İçin Önemlidir
Onaylamaları Ne Zaman Kullanırsınız?
Onaylamaların Çalışma Şekli
Onaylamalar ve Hipnotik Telkinler
Onaylama Yaratma
Onaylama Yaratmanın Kuralları
Onaylamalarınızı Filtrelemek
Onaylama Örnekleri
Kendi Kendinizle Olumlu Konuşma Tekniği
Self Hipnoz
C.Metafor Ve Görsel Canlandırma
Metafor
Görsel Canlandırma
Ana Canlandırma Çeşitleri
Basit Canlandırma
Odaklanmış Canlandırma
Retrospektif Canlandırma
Provalı Canlandırma
Fantezi Canlandırması
Yapısal Canlandırma

ALTINCI KISIM
ANA HİPNOTERAPİ TEKNİKLERİ
VII.BÖLÜM
Yeniden Çerçeveleme
Bağlamı Yeniden Çerçeveleme
İçeriği Yeniden Çerçeveleme
VIII.BÖLÜM
Görsel Canlandırma
İçgözlem
Dışgözlem
Prova
Retrospektif Versiyon
IX.BÖLÜM
Özel/Güvenli Yer Tekniği
Güvenli Ter Oluşturma Adımları
X.BÖLÜM
Metafor
Metaforların Sunuluş Biçimleri
Metafor Türleri
Keşif Metaforları
Pastoral Metaforlar
Kontrol Metaforları
Eylem Metaforları
Yeniden Çerçeveleme Metaforları
Fantezi Metaforları
Antropomorfik Metaforlar
İçgözlem Metaforları
Eşitlik/Karşılık Metaforları
Çoklu Gizleme Metaforları
Metafor Yöntemleri
1. Terapötik Metafor Olarak Hikayeler
Örnek Hikayeler
2.Görsel Canlandırma
3. Yolculuklar
4.Hayvan Rehberler
5.İçsel Rehberler
6.Kahramanlar
7.Renkler
8.Semboller
9.Kahramanın Yolculuğu
10.Alt Modalitelerle Bilişsel Modelleme
11.Canavarı Öldürmek
12.Metafor Modelleme
XI.BÖLÜM
Regresyon
İlk Duygusal Olay
Duygu Köprüsü Tekniği
Duygusal rahatlama
Affetme Tekniği
Bilgilendirilmiş Çocuk Tekniği
Regresyon Teknikleri
Basit Yaş Regresyonu
Regresyon Koridoru
Takvim Yıllarıyla Regresyon
Güzel Anı Tekniği
Duygu Bağlantısı Tekniği
Özel Olay Tekniği
Otomatik Yazı
XII.BÖLÜM
Geçmiş Hayat Regresyonları
Geçmiş Hayata Dönme Teknikleri
Zaman Tüneli
Bulut
Zaman Köprüsü
Kristal Koridor
Zaman Asansörü
Doğum Öncesine Yaş Regresyonu
XIII.BÖLÜM
Progresyon
XIV.BÖLÜM
İdeomotor Sinyaller
Parmak Hareketi Tekniği
Sarkaç Tekniği
XV.BÖLÜM
Tekrar Bağlanmalar
XVI.BÖLÜM
Geleceğe Uyarlama
XVII.BÖLÜM
Çapalama
Çapa Atma Teknikleri
Bedensel Çapalar nasıl oluşturulur?
Bedensel Bir Çapa Nasıl kullanılır?
Post Hipnotik Çapa Nasıl oluşturulur?
XVIII.BÖLÜM
Adım Adım Değişim
XIX.BÖLÜM
Parts Entegrasyon
Parts Enregrasyon ve Psikoterapi
NLP’de Parça Entegrasyonu
Psiko – dinamik Terapilerde Parça Entegrasyonu
Transpersonal ve İnterpersonal Terapilerde Parça Entegrasyonu
Beden Terapilerinde Parça Entegrasyonu
İnsancıl ve Bilişsel Terapilerde Parça Entegrasyonu
Parça Entegrasyonu Teknikleri
Parça Entegrasyonu Uygulama Şekli 1
Parça Entegrasyonu Uygulama Şekli 2
Parça Entegrasyonu Uygulama Şekli 3
Parça Entegrasyonu Uygulama Şekli 4
Parça Entegrasyonu Uygulama Şekli 5

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Bilişsel/Davranışsal Hipnoterapi, Davranış değişikliği gerçekleştirmek, Hipnoterapi, Hipnoterapi eğitimi, Hipnoterapi İçin Gerekli Bilgiler, Hipnoterapi Nedir, Hipnoterapi uzmanları, Temel Hipnoz Prosedürleri

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir