Hayat Paylaşılınca Güzeldir

Hayat Paylaşılınca Güzeldir

• İlgi Alanlarımız ve Yeteneklerimizde Farklıdır!

• Çevrenizdeki insanların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve iletişim özelliklerindeki farklılıkları anımsayınız!
ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR KİMLERDİR?

Özel gereksinimi olan çocukların kimler olduğunun doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için bu terimin yanı sıra yetersizlik ve engel terimlerinin doğru anlaşılması gerekmektedir.

Tüm çocuklar bedensel özellikleri ve öğrenme yetenekleri yönlerinden birbirinden farklılıklar gösterir. Bazıları daha kısa, bazıları daha uzundur; bazıları daha kolay ve hızlı, bazıları daha geç ve güç öğrenir. Ancak çocuklar arasındaki farklılıklar çoğu kez fazla büyük değildir. Dolayısıyla normal koşullarda genel eğitim hizmetlerinden yararlanmada ciddi problemlerle karşılaşmazlar.

Bununla birlikte özel gereksinimi olan çocuklar olarak adlandırılan bazı çocukların bedensel özellikleri ve/ya da öğrenme yetenekleri, bu çocukların eğitiminde bireyselleştirilmiş eğitim programlarını, yani özel bir eğitimi gerektirecek ölçüde normlardan farklıdır. Normlardan farklılık altta ya da üstte olabilir. Bu yönüyle özel gereksinimi olan çocuklar terimi, öğrenme, bedensel ya da duyusal yetersizliği olan çocukları olduğu kadar zihinsel olarak üstün ya da özel yetenekli çocukları da içerisine alan kapsamlı bir terimdir.

Bireyin çevreyle etkileşiminde yaşadığı problem yetersizliğinden kaynaklanabileceği gibi çevreden de kaynaklanabilir. İnsanlar yetersizliklerinden çok başkalarının olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle çeşitli problemler yaşayabilir. Bedensel yetersizliği olan bir çocuk serbest hareket etme ya da dolaşmada yetersizliğinin sonucu olarak problem yaşayabilir. Ancak problem, bireyin bedensel yetersizliğinden bağımsız olarak mimari düzensizlikler ya da insanların olumsuz tepkileri sonucunda da ortaya çıkabilir.

Bazı okullarda Tersine Kaynaştırma Eğitimi uygulanmaktadır. Tersine kaynaştırma eğitimi yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin eğitim aldığı kurumlarda gönüllük esasına dayalı olarak normal gelişim gösteren öğrencilerin eğitim almaları olarak tanımlanır.

Çocuğunuz ilkokula çeşitli bilgi ve deneyimlerle başlar. Fakat her çocuğun edindiği bilgi ve tecrübeler birbirinden farklıdır. Tersine eğitim uygulanan okullarda çocuğunuz özel gereksinimli çocuklarla beraber zaman geçirecekler, oyunlar oynayacaklar, bir birilerini tanıyacaklar ve paylaşmayı öğrenecekler. Bu durum onların gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır. Ayrıca, özgüven, aktiflik, atılganlık, olumlu davranışlara yönelme, pratiklik gibi alanlarda gelişme göstermelerine yardımcı olacaktır. Sonraki yaşantılarında özel gereksinimli bireylerle karşılaştıklarında farklı davranışlar ortaya koymayacaklardır. Edindikleri doğru davranışlarla bakış açıları her zaman gerçekçi olacaktır.

“ Hayat Paylaşılınca Güzeldir.”

İbrahim Elibal
Uzman Psikolojik Danışman

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir