HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI HV.ORG.BİLGİN BALANLI’NIN 2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ KONUŞMASI

04 Ekim 2010
HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI HV.ORG.BİLGİN BALANLI’NIN
2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ KONUŞMASI
(04 EKİM 2010)

Sayın Komutanım, Saygıdeğer Konuklar,
Kurulduğu 1848 yılından bugüne, Yüce Milletimiz ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin 162 yıllık iftihar kaynağı Harp Akademilerinin, 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Törenine hoş geldiniz.
Törenimizi teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız. Şahsım ve Harp Akademileri mensupları adına şükranlarımı sunuyorum.
Dünya tarihinin tartışmasız en büyük komutanlarından biri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, son iki asrın kahramanlarına, komutan ve devlet adamlarına feyz kaynağı olan bu ilim ve irfan ocağının yeni Eğitim ve Öğretim Yılını huzurlarınızda açmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum.
Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yarınlarına yön verecek komutanların yetiştiği bu güzide eğitim kurumumuzun komutanı olarak sizlere hitap etmenin, benim için ayrı bir gurur vesilesi olduğunu da belirtmek istiyorum.

Bu anlamlı günde; Harp Akademilerinin bağrından yetişmiş büyük komutan Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, bu mukaddes topraklar için canlarını vermiş aziz şehitlerimizi, Harp Akademilerimizin bugüne ulaşmasında emeği geçen tüm mensuplarımızı şükran ve minnetle anıyor, ebediyete intikal etmiş olanlara rahmet, hayatta olanlara sağlık ve mutluluk içinde uzun ömürler diliyorum.
Sayın Komutanım, Değerli Konuklar;
Asırlar boyunca çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve aynı zamanda stratejik ulaşım yolları üzerinde bulunan ülkemiz; Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz havzası gibi tarih boyunca birçok çatışma ve krize tanık olmuş bir bölgenin merkezinde yer almaktadır. Bu çatışma ve krizler özellikle son bir asırda sadece bölgesini değil, global etkiler yaratarak, tüm dünyada güvenlik ve istikrarı da önemli ölçüde etkilemektedir.
Böylesine önemli bir konuma sahip olan Türkiyemizin bekâsı, bugün karşı karşıya bulunduğumuz tehlikelerin iyi görülmesinin yanı sıra, gelecekte karşılaşılabileceğimiz muhtemel tehditleri de öngörerek, geleceğin bugünden şekillendirilmesi için gerekli yeteneklerin geliştirilmesiyle mümkün olabilir.
Tarih, bulunduğumuz coğrafyada, güçlü olmayan devletlerin zaman içinde yok olduğunu gösteren örneklerle doludur. Güçlü olmanın vazgeçilmez koşulu ise güçlü bir orduya sahip olmaktır. Bu güçlü ordunun desteği ise, ulus bilincine sahip bir millet ve sağlam bir ekonomik yapı ile mümkündür.
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir silahlı kuvvetlerin gücünü oluşturan unsurlar, insan, silah ve teçhizattır. Bu unsurlardan en önemli ve öncelikli olanı hiç şüphesiz “insan”dır. Çok kısaca ifade etmek gerekirse, insan sistemin hem beyni, hem de motor gücüdür. Dolayısıyla insana yapılan yatırım sonucunda elde edilecek hâsıla, maddi olarak ölçülemeyecek kadar değerlidir. Bu nedenledir ki eğitim, artık gelişmişlik kriterleri içinde önemli bir konuma ulaşmıştır.
Türk Milletinin ve onun değerli varlığı Silahlı Kuvvetlerimizin insana yaptığı yatırımın en güzel örneklerinden birisi de içinde bulunduğumuz bu ilim ve irfan yuvasıdır.
Harp Akademileri Komutanlığı, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, sayısız komutan ve devlet adamını yetiştirmiş olmanın ayrıcalığı ve haklı gururunu yaşarken; günümüz gereklerine uygun nitelikte komutan ve karargâh subayı yetiştirmek amacıyla sürekli olarak kendisini yenilemeye ve geliştirmeye devam etmektedir.
Geleceğin harplerinin yüksek teknolojiye dayanan ve müştereklik boyutu öne çıkan karmaşık muharebeler şeklinde cereyan edeceği aşikârdır. Her geçen gün daha da karmaşık hâle gelen bu harekât ortamını önceden görerek etkin değerlendirme ve planlama yapabilen, bu ortamda birlikleri sevk ve idare edebilecek karargâh subayı ve komutanlara ihtiyaç vardır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yarınlarına yön verecek komutanlarının yetiştiği bu modern kurumda; yalnızca gerçeklerden hareketle muhakemeler yapabilen, mevcudu bilen ve sorgulayan, geleceği görebilen ve biçimlendirebilen, analiz ve sentez kapasitesi artmış, yaratıcılık vasıfları gelişmiş kurmay subay yetiştirilmesi daha da önem kazanmaktadır.
Bu nedenle günümüzün ihtiyaçlarını ve geleceğe yönelik öngörüleri dikkate alarak Harp Akademileri eğitimlerinde belirlediğimiz ana hedefimiz: Aklı, bilimi ve millet sevgisini rehber edinen Atatürkçü Düşünce Sistemi çerçevesinde, araştırmacı, özgün ve eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, öngörü sahibi, davranışlarında tutarlı ve kararlı, disiplin, cesaret, dürüstlük, fedakârlık ve sadakat gibi temel değerleri özümsemiş, görev bilinci yüksek, müşterek planlama ve icra yetenekleri gelişmiş ve çevresinde saygınlık uyandıran bireyler yetiştirmektir.
Çağdaş yönetimlerde bireysel başarı önemli olmakla birlikte, ekip başarısının da önemi nedeniyle eğitimde iş birliğine dayalı problem çözme metotlarına öncelik verilecek, olaylara “Biz” merkezli yaklaşılarak yaygın sorumluluk bilinci en üst düzeye çıkarılacaktır.
Bunların yanı sıra uluslararası ilişkilerde caydırıcılık ve yumuşak gücün sert güçten daha önemli hâle geldiği ve öne çıktığı günümüzde, büyük karargâhlarda görev yapacak kurmay subayların uluslararası ilişkilerde yeni becerilerle donatılması ihtiyacından hareketle eğitim programları geliştirilerek uygulanacaktır.
Ayrıca son yirmi yıl içinde şahit olduğumuz ve coğrafyamız etrafında yaşanan güç mücadeleleri, planlama ve icra safhasında kamuoyu desteğinin ne kadar önemli hâle geldiğini açıkça ortaya koymuştur. Günümüzde askerî harekât öncesinde, esnasında ve sonrasında kamuoyuna verilmesi gereken mesajların hedef kitlelere ulaştırılmasında, klasik iletişim yöntemlerinin yetersiz kalabildiği anlaşılmaktadır. Mesajların kamuoyuna doğru olarak iletilebilmesi ve arzu edilen şekilde algılanmasının, ancak etkin bir stratejik iletişim ile mümkün olabileceği ortaya çıkmıştır. Stratejik iletişimin önemi ve diğer disiplinlerle var olan kuvvetli ilişkisi onu, bir kuvvet çarpanı etkisinde kullanabilme olanağı yaratmaktadır. Bu nedenle, geleceğin komutanlarını yetiştiren Harp Akademilerinde kurmay subaylarımızın “iletişim” konusundaki bilgi altyapıları ve yeteneklerinin daha da geliştirilmesi, öncelikli hedeflerimizden birisi olacaktır.
Sonuç olarak; günümüzde eğitim ve öğretim için sınırsız olanaklar sağlayan son teknolojik gelişmelerin, Harp Akademilerinde en ileri düzeyde kullanılmasına; eğitimimizin dünyadaki uygulamalarla bütünleşmiş bir şekilde sürdürülmesine özel önem vererek, benzer eğitim kurumları arasında en iyisi olma yolunda gayret göstereceğimizi ifade edebilirim.
Sayın Komutanım,
Şimdi, müsaadelerinizle Harp Akademileri personeline hitap etmek istiyorum.
Harp Akademilerimizin Seçkin Öğretim Elemanları ve Üniversitelerimizin Saygıdeğer Öğretim Üyeleri,
Akademik öğretimin temel unsuru sizlersiniz. Sizlerin belirlenmiş olan eğitim ve öğretim hedeflerine ulaşılmasında müdavim ve öğrenci subaylarımıza göstereceğiniz doğru yaklaşım, rehberlik ve uygulamalarınıza bağlı olarak, eğitim ve öğretimin başarısı artacaktır. Bu nedenle, göreviniz onur verici olduğu kadar ağır sorumlulukları da beraberinde getirmektedir.
Yaşadığımız çağın temel özelliğini teşkil eden, bilgiye ulaşım, bilginin kullanımı ve üretimindeki teknolojik gelişmelerin, esasen bir sanat olan öğretmenlik mesleği üzerindeki etkilerini yakından takip ve uygun yöntemlerle tatbik etmenin önemini vurgulayarak, bu onurlu görevinizi en etkin biçimde yerine getireceğinize olan inancımı ve sizlere güvenimi belirtiyor, başarılarınızın artarak devamını diliyorum.

Harp Akademilerinin Değerli İdari Yöneticileri,
Sizler, Akademilerin idari desteğini, eğitim ve öğretime en uygun ortamı sağlamak suretiyle, onun çevresel alt yapısını oluşturmaktasınız. Öğrenci ve müdavimlerimizin verimli çalışabilmeleri bu ortama bağlıdır. Unutmayınız ki insanlar ancak güvenli, huzurlu ve mutlu oldukları ortamlarda verimli olabilirler. Ülkemizin kısıtlı olanaklarıyla yaratılmış olan bu mükemmel atmosferi korumak ve daha da geliştirmek, başlıca amacınız olacaktır. Bugüne kadarki çalışmalarınız nedeniyle sizlere teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.
Törenimizi Ankara’dan İzlemekte Olan Millî Güvenlik Akademisinin Kıymetli Müdavimleri;
“Millî Güvenlik ve Millî Güvenlik Siyaseti” kavramları ile “Devletin Milli Siyaseti” konularında, analiz, sentez ve değerlendirme seviyelerinde eğitim ve öğretim yapan en üst düzeydeki eğitim kurumumuzda general/amiral ve üst subaylarımıza verdiğimiz eğitimin kalitesi, benzerleri arasında seçkin bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Ülkemizin millî menfaatlerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir işleve sahip olan bu kurumumuzda, şimdiye kadar sahip olduğunuz birikimlerinize yenilerini ekleyerek elde edeceğiniz kazanımlarınızla ülkemize daha yararlı hizmetler yapacağınıza inanıyor ve Millî Güvenlik Akademisi eğitiminizde sizlere başarılar diliyorum.
Silahlı Kuvvetler Akademisinin Değerli Müdavimleri,
Harekât ortamlarının şekillenmesine etki eden politik-askerî faktörlerin sayısı ve boyutlarındaki artış ile yeni silah sistemlerinin katılımı, harekât ortamlarını her geçen gün daha da karmaşık hâle getirmektedir. Sizlerin bu karmaşık ortamları değerlendirebilecek ve yönlendirebilecek nitelikte bir eğitim alarak, büyük karargâhlarda görev yapacak yeterliliğe ulaşacağınıza ve önemli kazanımlar elde edeceğinize inanıyorum.
Öğrenimin sürekliliğine inanmış kişiler olarak, size verilmiş olan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiniz konusunda sizlere güveniyor ve başarılar diliyorum.
Kuvvet Akademilerinde Öğrenim Gören Kıymetli Öğrenci Subay Arkadaşlarım,
Öncelikle büyük gayret ve fedakârlıklarının sonucu olarak kurmay subay olma yolunda ilk adımlarını atarak bu yıl Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim ve öğretime başlamaya hak kazanan 1’inci sınıf öğrenci subaylarımızı yürekten kutluyorum. Geçen yıl sergiledikleri başarıdan ötürü bu yıl 2’nci sınıf eğitim ve öğretimine devam edecek olan arkadaşlarımla birlikte kendilerine başarılar diliyorum.

Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerimize çok önemli katkılar yaptığını değerlendirdiğim, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı eğitimine seçilerek katılan arkadaşlarımı elde ettikleri başarıları nedeniyle kutluyor ve Harp Akademilerinde devam edecek olan örgün eğitimlerinde başarılarının devamını diliyorum.
Harp Akademilerinde Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Tüm Müdavim ve Öğrenci Subay Arkadaşlarım,
Ulu Önder Atatürk “Komutanlar, astlarından yüksek ve âlim olmak zorundadır” sözüyle siz geleceğin komutanları için açık bir vizyon ortaya koymuştur. Harp Akademilerinde sizlere sunulan imkânlar ve burada geçireceğiniz zaman, bilgi çağının etkili ve bilgili komutanları olabilmek ve kendinizi en iyi şekilde yetiştirmek için paha biçilmez bir fırsattır.
Sizlerin uygulanacak akademik eğitim ve öğretimden azami faydayı sağlamak amacıyla; şevk ve heyecan içinde, disiplinli, zamanlı ve fedakâr çalışmalar yapacağınıza, verilen eğitim ve öğretimi bütünüyle ve detaylı olarak almaya hazır bir zihnî ve bedenî yapıda bulunacağınıza inanıyorum. Burada kazanacağınız değerlerle Silahlı Kuvvetlerimizin parlak geleceğine, önemli katkılar sağlayacağınızdan eminim.
Dost ve müttefik ülke subayları ve aile fertlerine, ülkemize ve Harp Akademilerine hoş geldiniz diyor, kendilerini ana vatanlarında hissetmelerini, ailelerinin de misafirimiz olduklarını bilmelerini, eğitimlerine özen gösterileceğinden emin olmalarını istiyorum. Kendilerinin Silahlı Kuvvetlerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaklarına yürekten inandığımızı özellikle belirtiyor, aile fertleri ile birlikte, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum.
Sayın Komutanım, Değerli Konuklar, Harp Akademilerimizin Kıymetli Mensupları,
İfade ettiğim düşünce ve değerlendirmeler çerçevesinde, bizden önce elde edilen başarıları daha da ileri götürmek için var gücümüzle çalışacağız.
Bu anlayış içerisinde 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılının, yüce milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Harp Akademileri mensuplarına hayırlı olmasını diliyor, bu anlamlı günümüzü bizlerle paylaşan başta zat-ı âlileri olmak üzere Sayın Komutanlarıma ve Değerli Konuklarımıza, saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir