GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ 

GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ 

 

 

KULLANIMI 

Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama, sonra da öğrenciyi alıştırma ve uygulama
yaptırarak öğretme yoludur.      

      Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır.
Bu yöntem daha çok uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.  

ÖZELLİKLERİ 

1.      Gösteri öğretmen merkezli, yapma işlemi de öğrenci merkezlidir.

2.      Bu yöntem daha çok öğrencilerin psiko-motor becerileri kazanmalarında etkilidir.

3.      Öğrenciler, becerileri yaparak-yaşayarak öğrenirler. 

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 

1.      Kazandırılacak beceriler, önce öğretmen tarafından yapılarak öğrencilere gösterilmeli.

2.      Her öğrenciye istenilen beceriyi kazanması için yeterli zaman ve tekrar yapma şansı verilmeli.

3.      Gösteri anında kullanılacak şema, grafik, slayt ve film gibi araç-gereçler önceden hazırlanmalı.

4.      Beceriler sırayla ve aşamalı olarak öğretilmeli, bir beceri tam öğrenilmeden diğerine geçilmemeli.

5.      Öğrencilere önce basit, kolay ve yapabilecekleri işler yaptırılmalı.

6.      Derslik veya atölyede her türlü sağlık tedbirleri alınmalı ve yeterli araç-gereç bulundurulmalı.

7.      Dersin yapılacağı yer önceden kontrol edilip öğretime hazır hale getirilmelidir.

8.      Yapılacak işler bir akış çizelgesinde ya da yazı tahtası üzerinde gösterilmelidir.

2 Yorum
  1. 17 Eylül 2008
  2. 22 Haziran 2009

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.