GÖRENGÖZ CİHAZI DAĞITILIYOR

Gören Göz Cihaz Başvuruları Hakkında Duyuru

Görme özürlülerin kolay ve hızlı bir kullanım ile gitmek istedikleri yerlere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek ve/veya otobüs, metro gibi toplu taşım araçlarını kullanarak gidebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü arasında 26.04.2011 tarihinde Gören Göz Cihazlarının Görme Engelli Vatandaşlara Dağıtılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu protokol kapsamında ülke genelinde dağıtımı öngörülen Gören Göz Cihazlarının; ilk aşamada pilot uygulama olarak İstanbul için 3.000 adet, Ankara için 2.000 adet olmak üzere toplam 5.000 adet dağıtılması planlanmaktadır.

Cihazlar başvuru tarihi esas alınarak teslim edilecektir. Başvuru sayısının cihaz sayısından fazla olması halinde yeni cihazlar satın alınarak dağıtım işlemine daha sonra devam edilecektir.

Bu illerdeki dağıtımı müteakiben (pilot uygulamanın başarılı olması durumunda) gören göz cihaz dağıtımı yurt geneline yaygınlaştırılacaktır. Diğer illerde dağıtılacak gören göz cihazları Ulaştırma Bakanlığınca temin edildikten sonra ayrıca duyurulacaktır.

Bu çerçevede aşağıdaki şartlara sahip Ankara ve İstanbul illerinde ikamet eden veya bu illerde ikamet etmemekle birlikte bu illerdeki üniversitelerde eğitim gören görme özürlülerin 03 Ekim 2011 tarihinden itibaren İstanbul ve Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin belirlediği aşağıdaki birimlere başvuruda bulunabileceklerdir.

Bununla birlikte bu illerimizdeki isteyen görme özürlüler http://88.255.36.123 internet adresinden İnternet yoluyla başvuruda bulunabileceklerdir. İnternet yoluyla başvuruda bulunanların aşağıda belirtilen evraklarını en geç 10 (on) gün içerisinde Ankara ve İstanbul İl Müdürlüklerine veya il müdürlüklerinin belirlediği aşağıdaki birimlere teslim etmesi gerekmektedir. Söz konusu evraklar görevli personel tarafından incelenerek başvuru kaydı ile kontrol edilmesini müteakiben program üzerinden onaylanacaktır. Başvuruların kabul edilmemesi halinde ilgililere bilgi verilecektir.

Gören Göz Cihazı için başvuru koşulları;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
* 15 ve üzeri yaş grubunda bulunmak.
* Görme özrünü belirten 16.12.2010 ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınan Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna göre görme özrüne ilişkin tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %75 ve üzerinde olmak.
* Görme özürlünün birden fazla özrünün olması halinde görme özrüne ilişkin oran dikkate alınacaktır.
* Gören göz cihazını kullanmaya engel teşkil edecek işitme, zihinsel veya el ve parmaklarını kullanmayacak derecede ortopedik özrü bulunmamak.
* Görme özürlünün Ankara veya İstanbul ilinde ikamet etmesi veya bu illerdeki üniversitelerde eğitime devam ediyor olması gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

* Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz edilmek şartıyla)
* Özürlü sağlık kurulu raporu fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)
* İkametgâh belgesi. (Bu belge TC kimlik numarası ile il sosyal hizmetler müdürlüğünce mernis veri tabanından alınacak)
* Ankara ve İstanbul illerindeki üniversitelerde eğitime devam eden görme özürlü öğrencilerin öğrenim gördüğüne dair ilgili üniversiteden alacağı belge.

Gören Göz Cihazı almak üzere başvuruda bulunan kişilerin cihazı alacakları yer ve tarih bilgileri http://88.255.36.123 internet adresinden ilan edilecektir.

Ayrıca kişiler bu internet adresinden TC Kimlik Numaraları ile başvurularının onaylanıp onaylanmadığını, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu, cihaz teslim tarihlerini ve yerlerini öğrenebileceklerdir.

BAŞVURU YAPILABİLECEK BİRİMLERİN LİSTELERİ :

…………………………………………………………………………………………
İstanbul için başvuru yapılabilecek adresler:
http://www.shcek.gov.tr/userfiles/Ekler/G%F6ren%20G%F6z%20İstanbul%20Başvuru%20Yerleri.xls

Ankara için başvuru yapılabilecek adresler:
http://www.shcek.gov.tr/userfiles/Ekler/G%F6ren%20G%F6z%20Ankara%20Başvuru%20Yerleri.doc

…………………………………………………………………………………………

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir