GEVŞEK TUTUM

ANNE BABA TUTUMLARI – Bölüm IV
Gevşek Tutum

Otoriter tutumun tersidir. Anne baba, çocuğa aşırı hoş görü gösterir bir başka değişle hoş görüyle boş vermeyi birbirine karıştırır. Disiplin yok denecek kadar gevşektir. Çocuğun çoğu olumsuz davranışı “çocuktur yapar” denerek aşırı hoş görüyle karşılanır. Ona sayısız haklar tanınır ancak sınırlar belirlenmez, Neyin doğru neyin yanlış olduğu yeterince öğretilip denetlenmez. Uslu durursan sana .. alırım gibi ödül verilir. Gerektiğinde verilen cezalar çok yetersiz kalır, çocuk, erteleneceğini, unutulacağını ya da geçiştirileceğini bildiğinden cezayı ciddiye almaz.

Bütün bunların sonucunda çocuk, bencil, şımarık ve sorumsuz olur, o anne babasından çekineceğine anne babası ondan çekinir hale gelir. Anne baba, ara sıra sertleşmek istediği zaman da etkili olamaz. Çocuk, evde ne isterse yapar ve yaptırır. Annesi, babası kızsa veya vursa daha fazlasıyla karşılık verir. Neredeyse onun elinde oyuncak olan, çaresiz kalan anne baba, kendini savunmak ve istediklerini yaptırmak için ağlayarak kendini acındırmaya çalışır. Hatalarının farkına varmayan çocuk, okulda ve sonraki hayatında hatalar yapmaya, kendine ve başkalarına zarar vermeye devam eder. Okula uyum ve derslerde zorlanır.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir