ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI Bölüm – V

ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI Bölüm – V

ZAYIF TAKIM OLUŞTURMA KAPASİTESİ

GÜÇLÜ TAKIM OLUŞTURMA KAPASİTESİ

* Liderlik yeteneklerinden yoksundur.
* Tutarsızlık.
* Takım karşıtı felsefeye sahiptir.
* Uygun olmayan üyeleri seçer.
* Takımdaki diğer kişilere bağlılığı yoktur.
* Olumlu ortam yaratmada başarısızdır.
* Başarıya ilgisizdir.
* Kurumsal rol hakkında net değildir.
* Etkili çalışma yöntemleri yoktur.
* Rolleri tanımlamada zorluk çeker.
* Eleştiri ve tenkitleri birleştirir.
* Bireysel gelişimi göz ardı eder.
* Yaratıcı potansiyele zorla boyun eğdirir.
* Zayıf takım içi ilişkilere hoşgörü gösterir.
* Çelişkiyi yıkıcı olarak kullanır.
* Risk almayı teşvik etmez.
* Kişisel tepki yollarını tıkar.
* Zamanı kötü kullanır.
* Düşük standartlara izin verir.

* Güçlü liderlik yeteneklerine sahiptir.
* Tutarlıdır.
* Takım felsefesini destekler.
* Uygun üyeleri seçer.
* Takımdaki diğer kişilere bağlılığı vardır.
* Olumlu ortam yaratır.
* Başarıya motive edilmiştir.
* Kurumsal rolü açıkça tanımlar.
* Etkili çalışma yöntemleri kullanır.
* Bireysel rolleri tanımlar.
* Kişisel eleştirisiz tenkit yapar.
* Bireysel gelişimi destekler.
* Yaratıcı potansiyeli cesaretlendirir.
* Sağlıklı takım içi ilişkiler geliştirir.
* Çelişkiyi yapıcı yönde kullanır.
* Risk almayı teşvik eder.
* Tepki almayı ister.
* Zamanı iyi kullanır.
Yüksek standartlar koyar.

Bir Kurumun Takımları İçin Yapması Gereken Şeyler
* Takımlara açıkça tanımlanmış hedefler vermelidir.
* Takımlardan ne beklendiğine ilişkin tutarlı mesajlar vermelidir.
* Bireysel performans kadar takım performansını da ödüllendirecek bir sistem uygulamalıdır.
* Takımlara iyi yaptığı şeylerle ilgili zamanında, dürüst ve olumlu bir biçimde geri bildirim vermelidir.
* Bir takımın çevresindeki insanları harekete geçirmeden önce bunun etkilerini hesaba katması gerekir.
* En deneyimli takımın yönetim kurulu yada yöneticiler gibi iyi bir takım çalışması örneği oluşturması sağlanmalıdır.
* Takımlara hedeflerine varmak için talep ettikleri makul kaynakları sağlamalıdır.
* Takım liderini desteklemelidir.
* İyileştirme tepeden başlamalıdır.
* İyileştirmenin ne olduğunu bilmeyen üst yönetim aşağıyı etkileyemez.

İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ
İletişim: Bilgi, düşünce, görüş ve duyguları aktarma sürecidir.
İletişimin önemi bir futbol takımında iyi görülür. Takımın oyun sırasında anlaşamadığını, iletişim kuramadığını düşünün. Kimse diğerinin ne yaptığını bilemezdi. Takımın hiçbir ortak yönü olmaz, kargaşa yaşanırdı.
İletişimin tek yönlü olduğu geri beslemenin bulunmadığı kurumlarda %80’e varan kayıplar olur.
İLETİŞİM TARZI
Doğru anlaşılmak isteyen herkesin bilincinde olması gereken ve zaman içinde kanıtlanmış bazı iletişim yolları vardır.
1. Doğruyu söyleyin.
Herhangi bir şekilde aldatmaya çalışmayın. Birçok kez kişi bir durumu ya da ürünü yanlış tanıtıp, karşısındakinin aldanmasını umarak kendine tuzak kurar.
2. Çabucak ve doğrudan asıl noktaya gelin.
Konunun etrafına dolanıp durmak yalnızca konuyu karıştırır ve karşımızdaki kişiyi, iletişim ve kendisi için iyi olmayan gizli bir anlam olduğunu düşünmeye sevk eder. Öyleyse söylemek istediğimizi plânlayın ve basit tutun.

3. Alıcının bakış açısına saygı duyun.
Yaşamda, farklılıkların dürüstçe kabul edilmesi önemlidir ve bunlarla birlikte yaşamamız gerekir. Bunlar, tartışmayı güçlendirirler ve anlayışın ortak bir temele oturmasına yardım ederler. Alıcının bakış açsını anlayamamak bir iletişimde sadece konuyu karıştırmaz, aynı zamanda bu kişiye karşı saygısızlıktır.
4. Eleştirmek sizi hiçbir yere götürmez.
Sadece karşımızdaki kişinin direncini artırmaya yarar. Alıcıya tartışılan sorunu anlaması için dürüstçe yardım etmeliyiz.
5. İnsanları tanıyorum kanısıyla hareket etmeyin.
İki insan birbirine benzemez, aynı geçmişe ya da duygulara sahip değillerdir. İnsan doğasını ve davranışını anlamaya çalışın. Her bir kişiye özel olduğunu hissettirin, bunu dikkate alarak davranın.
6. Dinleyin ve gözleyin.
Alıcının yanıtı, düşünce ve duyguları hakkında çok şey anlatabilir. Kullandığı sözcüklere kulak verin, ama bunun ötesinde, ses tonuna, tavrına ve yanıtının doğrudan mı dolaylı mı olduğuna dikkat edin. Bunlar duygularını sözcüklerden çok daha fazla iletir.
7. Konuştuktan sonra dinleyenin anlayıp anlamadığını belirlemek için sorular sorun.
Alıcının Rolü
Alıcı, yani kendisine mesaj iletilen kişi, bu mesajı anlamak için büyük çaba harcamalıdır.
1. Dinleyin.
İletişimde dinleme her şeyden önemlidir. Kabul etmeden ya da reddetmeden önce tüm mesajı dinleyin. Çoğu kez bize gönderilen bilgilerin bir kısmına dayanarak yargıya varırız.
2. İleten kişiye tüm dikkatinizi verin.
Dalıp gitmek, mesajı böler, karışıklığa, eksik yargılara ve yanlış algılamalara yol açar.
3. Sorular Sorun
Mesajla, mesajın amacıyla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa son yanıtınızı vermeden ve yargıya varmadan önce mesajı iletene sorular sorun. Ne anladığınızı açıklayın ve bu yorumun doğru olup olmadığını sorun.

Liderlik
Etkin iletişim kurmaya çabalamayan kimse başarılı bir lider olamaz. İletişim yeteneği liderlik için bir zorunluluktur. Bu her zaman kolay bir konu değildir, ama azimli çalışma ve uygulama hayret verici bir hızla sonuç verecektir. İletişimi ciddiye almayan kişi, yanlış anlamalarla zaman kaybettiren sorunlarla karşılaşır.
Motive Olmak İçin
Büyük liderler iyi işletişim kuran kişilerden olur. Siz de iletişim yoluyla açık ve düşünceli bir lider olabilirsiniz. Şunu anımsayın: Bir patron, “Yürüyün!” derken bir lider “Gidelim!” der.
İyi liderlerin, iyi iletişim için mutlaka gerekli olmamakla birlikte, iletişimlerini geliştirmeye çalışan kişilere büyük katkılarda bulunacak başka nitelikleri vardır:
1. Başkalarını ödüllendirmede cömert olun
İnsanların iş yapmalarını sağlamanın iki yolu vardır: ödül ve ceza. Ceza alçaltıcıdır. Ortam olumsuzlaşır ve bu olumsuzluk uzaklaştırılana kadar ne üretken bir şey yapılabilir, ne lider gereksinimi olan desteği ve bağlılığı bulabilir ne de iletişim olabilir. Motivasyon üzerine çalışan psikologlar ödülün cezadan çok daha motive etme gücü olduğunu biliyorlar. Ödül liderlere ortak bir bağ kurar. Bu, etkili işbirliğine sevk eden olumlu bir bağdır. İyi bir iletişimde de ödüller olmalıdır. Zıt bir bakış açısını anlama isteği alıcı için bir ödüldür. Kabul etmediği bir görüşü anlamaya çalıştığı için karşıdakini övmek de ödüldür. Lider, dürüstçe yapılan ve hak edilen övgü ve iltifat gibi, alıcıyı ödüllendirmenin yollarını arar.
2. Devretme (Delege etme)
Yetkiyi devretmeyen kimse liderliğe talip olamaz. Bu, aynı zamanda liderliğin test edilmesi için de geçerlidir ve yetkinin devredildiği kişilere verilen önemi gösterir. Devretme, “sana güveniyorum!” diyen bir ödüldür.
Devretme etkili iletişime nasıl uygulanır? Yanıtı da bir sorudur. Yetkili olduğu konuyla ilgili iletişimde başı çekemeyen kişi yetkiyi nasıl üzerine alabilir? İyi lider uygulamak istediği politikaları belirler, ama ayrıntılı iletişimi kuran o olmayacaktır. Bunu başkalarına bırakacaktır.
1.
3. Kendinizi unutun
Liderin ilgisi diğer kişi, yani liderlik yaptığı kişi, üzerindedir. Ve kendini unutup karşısındakinin önemli olmasını sağladığında, o kişiyi tanıma becerisi onunla etkili bir iletişim kurma becerisi olacaktır.
4. İnsan davranışını inceleyin
Bu insanlarla etkileşimin anahtarıdır: neyin onları harekete geçirdiğini ve bunun için ne yapabileceğinizi bilmek. Davranış bilimi üzerine çok fazla araştırma vardır; başarılı liderler ve başarılı iletişim kuracak kişi, daha etkili olmak için öğrenebileceği her şeyi öğrenecek ve insan doğası hakkındaki bilgisini arttıracaktır.
İletişim Ve İşbirliğinin Faydaları
1. Verimi artırır.
2. Problemlerin çözümünü kolaylaştırır.
3. Şikayetleri azaltır.
4. İyileştirmeye yönelik fikirleri artırır.
5. İşyerindeki ilişkileri iyileştirir.
6. Çalışanların kişisel tatminini artırır.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir