ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI Bölüm – VII

ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI Bölüm – VII

SİNERJİ
Sinerji; birçok parçanın bir arada çalışarak her birinin tek başına alabileceği sonuçtan daha iyi sonuç alma girişimidir.
a) Sinerji aşaması
Sinerji aşamasında takım üyeleri, misyonlarını yerine getirmek üzere önemli ölçüde birlik içindedir. Üyeler enerjik ve arzu doludur. Takımlarının başarısı için bireysel başarılarını feda ederler. Hedef enerji aşamasında takımın gücü , iletişimi, bağımsız çalışma yeteneği ve yaratıcılığı en üst düzeye çıkar. Liderin buradaki rolü, tıpkı bir diplomatik elçi veya bir felsefeci gibi hareket edip takım üyelerinin gün gün görevlerine en etkili şekilde yapmalarını sağlamaktır. Üyeler de bütün güçleri ile çalışarak liderin takım içinde daha rahat hareket edebilmesini sağlar.
b) Kişiler arası beceriler
Aktif dinleme-Açık hale getirme
o Başkalarının duygu ve fikirlerine dikkat etmek ve karşılık vermek,
o Söz kesmemek,
o Açık uçlu sorular sormamak,
o Başkalarını yargılamamak,
o Başkalarının fikir ve duygularını özetlemek ve geri yansıtmak.
Destekleme/İnşa etme
o Başkalarının söylediğini kabul etmek,
o Tartışmamak, başkalarını ikna etmemek, kontrol etmemek, yönetmeye çalışmamak,
o Dostça, sıcak bir biçimde konuşmak
o Başkalarına düşünce ve duygularını açıklama fırsatı tanımak,
o Başkalarının yararlı araştırmaları fikirleri olduğunu var saymak,
o Başkalarının fikirleri üzerine yeni fikirler inşa etmek.
o Açık,doğal bir biçimde cevap vermek,
o Değişik bakış açılarını özendirmek,
o Uygun zamanlarda yeni fikirleri serbestçe sunmak.

Farklılaştırma/Karşı çıkma
o Dikkati devamlı olarak problem çözme sürecine toplamak,
o Kendinizin ve başkalarının varsayımlarını, tehdit edici olamayan bir biçimde sorgulamak ,
o Uzlaşmazlıklarla doğrudan ve özel olarak ilgilenmek,
o İlerleme, kişisel ilişkiler ve zaman açısından takımın ne durumda olduğunu gözden kaçırmamak.
Akılcı bir sürece karar vermek
o Ele alınması gereken hangi konular var?
o Akılcı bir karara varmak için konuların hangi sıraya göre ele alınması gerek?
Durumun analizini yapmak
o Proje şimdi nerede?
o Takımın fikirleri nedir?
o Kaygılar ne derece ciddidir?
o Takımın kaygıları nedir?

Hedefleri ortaya koymak
o Umulan asgari sonuçlar nedir?
o Mantıksal olarak belirlenebilecek en iyi sonuçlar nedir?
o Olası sonuçlar nedir?

Alternatif eylem yolları geliştirme
o Asgari sonuçları elde etmek için hangi eylemler yapılabilir?
o En iyi sonucu elde etmek için hangi eylemler yapılabilir?

Engelleri ve ters sonuçları teşhis etmek
o Her bir eylem yolunu seçme konusunda engeller nedir?
o Her bir alternatifin ters sonuçları neler olabilir?
o Bunların gerçekleşme olasılığı ne kadardır?
o Gerçekleşirler ise,durum ne kadar ciddi olur?
Karar vermek
o Hangi alternatifin aşağıdakileri getirme ihtimali en çok:

-Asgari sonuçları?
-En iyi sonuçları?
-En az ters sonuçları?
c) Sinerjist karar verme
Çözümleyin ve tartışın
Neleri etkili yaptığımızı ve yaptıklarınızdan hangilerinin daha az etkili olduğunu takım olarak kararlaştırın. Tartışmanızı aşağıdaki değişkenler çerçevesinde yönlendirmeniz yararlı olabilir:
I. Roller
o Ortaya bir lider, başkan ya da işi kolaylaştırıcı kişi çıktı mı?
o Bu durum takım ve problem çözme sürecini nasıl etkiledi?
II. Akılcı süreç
o Anlaşılır bir süreç kurdunuz mu?
o Kararlar için standartlar koydunuz mu?
o Kriterleri olan bir süreç kurdunuz ise, sonradan bu sürece uydunuz mu?
o Alternatifleri ve engelleri tartıştınız mı?
o Son karar, hedeflere ve standartlara uygun muydu?
III. Kişiler arası süreç
o En çok/En az konuşan kimdi?
o Yeterli dinlenme var mıydı?
o Herkes katılımda bulundu mu?
o Görüş farklılıkları ve karşı çıkmalar oldu mu?
o Birbirinizin fikri üzerine ne kadar yeni fikir ekleyebildiniz?
IV. Karar verme
o Verdiğiniz kararlar ne kadar etkili oldu?
o Oy birliği mi, yoksa çoğunluk sistemi mi kullandınız?
o Zaman yönetiminiz ne kadar etkiliydi?
o Takım üyeleri son kararları ne kadar destekledi ve ne kadar katılımda bulundu?

KAYNAKÇA

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.