Nefsinin dizginleri elinde olanın siyaseti de güzeldirArşiv