Kalfalık BelgesiArşiv

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMASI YAPILMAYAN MESLEK DALLARINDA MESLEKİ BELGELERİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  Resmî Gazete : 14.01.2008/26756  BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmamış meslek Devamını Oku..