bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya yapılan bir yaArşiv