bireye acımak- onu kayırmak- her sıkıntıya düştüğünde bArşiv