ENGELLİ VE MEDYA

ENGELLİ VE MEDYA

Engelliler tarih boyunca hep farklı algılanmışlardır. Bu farklı algılanmaya da medyanın önemli katkısı vardır. Bu çalışmada “Medyada engelliliğin sunum biçimleri konusunda izlenmesi gereken temel stratejiler” ele alınacaktır.

Konu: medyada engelliliğin sunum biçimleri konusunda izlenmesi gereken temel stratejiler.

Oturum Başkanı: İbrahim Elibal
Uzman Psikolojik Danışman/M.E.B. Ankara İl Formatör Öğretmeni

Oturumun süresi: 90 Dakika.

Birinci Sunum:

GÖRSEL MEDYADA ENGELLİLER

Konuşmacı: Ahmet Bağbekleyen
KanalEPlus “Eşit Yaşam” Program Yapımcısı ve Sunucusu

Görsel medyada engellilerle ilgili programların yok denecek kadar az olması ve yapılan programlarında genel olarak STK’lara kaynak yaratmak amaçlı kampanyalar olarak ortaya çıkması ve program içeriklerinde gösterilen VTR ve görüntülerde acındırma ve zavallılık olgusunun ön planda tutulması toplumun engelliler konusunda ki algısını ve davranış şeklini olumsuz etkilemektedir.

İkinci Sunum:

HAYATA VARIM

Konuşmacı: Şaban Karabeli
Yönetmen/Yapımcı

“Hayata Varım” TV programı ve “Hayata Varım” projesinin çıkış amaçları, ulaşılan son nokta hakkında görüşlerin sunulması.
Engellilerin farklı, “normal dışı” algılanması, kitle iletişim araçlarındaki sunum biçimlerini etkileyerek belli stereotipilerin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu stereotipiler şüphesiz öteden beri toplumun engellilerle ilgili geliştirdiği çeşitli mitlerin bir sonucudur.

Üçüncü Sunum:

Engellilerin iş gücü olarak projelerde yer almaları ve üretilen yapımların engellilere ulaştırılması

Konuşmacı: M.Murat ŞENÖY
Yönetmen/Yapımcı

Özellikle, sinemada engelli seyirci nüfusunun yok sayılamayacağının farkına verılması, onlara ulaşma gayretlerinin düşünüldüğünün aksine maliyetlerinin düşük olması tarafımca defalarca üzerinde durulmuş söylemlerdir.
Keza, engelli arkadaşlarla birlikte projelerde çalışmak ve iş bölümü yapılırken onları pozitif veya negatif ayırım yapmaksızın görevlendirmek de benim özellikle üzerinde durduğum bir konu. Acıma duygusu ile yaklaşmak veya tam tersine kişileri toplum dışına itmek, aşağılamak gibi davranışların kişi üzerinde olumsuz moral motivasyon etkisi olduğu gibi üretim verimini de olumsuz etkileyeceği aşikardır.

Dördüncü Sunum:

Konuşmacı: İlknur Peder
Psikolog

Beşinci Sunum:

Konuşmacı: Vahide Çakır

Üç Damla Mutluluk

Radyo Program Yapımcısı

Soru ve Cevaplar:

Adres:

Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu

(Uluslararası Katılımlı)

10-12 Eylül 2013

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

Beyazıt/Fatih/İstanbul

Sempozyum Programı ve detay bilgilere bu adresten ulaşabilirsiniz:www.engelsizbilisim.org

Sizlerinde katkılarıyla etkinliğimiz daha geniş bir kitleye ulaşabilecek ve amaçlarını gerçekleştirebilecektir. Umarız “Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu” ile bu yönde önemli bir adım atılabilecektir.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir