DUYURULAR – EDEBİYAT SÖYLEŞİSİ, SANAT DÜNYAMIZ, ARKEOLOJİ SÖYLEŞİSİ, Firigya’dan Günümüze Müzik

DUYURULAR

  Aşağıda birbirinden ilginç söyleşiler var. Kaçırmayınız..
EDEBİYAT SÖYLEŞİSİ

Konu:  
Edebiyat Tarihini Yeniden Düşünmek  
Yöneten:  
Ahmet Sait Akçay  
Konuşmacılar:  
Mignon, Erol Köroğlu, Mehmet Fatih Uslu

 
Türk Edebiyat Tarihi hangi argumanlarla yazıldı? İlk edebi ürünler ne kadar dikkate alındı? Türk Edebiyat Tarihi mi, Türkçe Edebiyat Tarihi mi? Edebiyat
Tarih yazımında tek sesliliğin ön plana çıkmasında ne gibi faktörler var?  22 Şubat Cuma, Sermet Çifter Salonu, saat 18.30

%%% %%% %%% 
SANAT DÜNYAMIZ

Konu:  
Çağdaş Sanat Konuşmaları – 4
Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik  
Moderatör: 
Levent Çalıkoğlu  
Konuşmacı:  
Burçak Madran 
Son dönemde üzerinde çok konuşulan ‘Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik’ olgusu, Çağdaş Sanat Konuşmaları’nın da dördüncü yılında odak konusu. Koleksiyonerler,
müzeciler, uzmanlar, danışmanlar, sanatçılar ve alanın diğer aktörleri, bir koleksiyon oluşturmanın yapı taşlarını ve koleksiyonun nihai sonucu olarak
müze fikrini tartışıyor.
Dizinin yöneticisi Levent Çalıkoğlu’nun bu ayki konuğu Burçak Mardan, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunu. Fransa’da Provence Üniversitesi’nde, Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Lisansı ile Akdeniz Kültür Varlıkları Yüksek Lisansı yaptı. Fransa’da EHESS’de Türkiye müzeciliği üzerine tarih doktorası devam ediyor.
1997 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans programında ders veriyor. 1999-2006 yılları arasında aynı üniversitenin Sanat Yönetimi
Programında yarı zamanlı ve tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2000 yılından bu yana Bilgi Üniversitesi Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika
programında sergileme üzerine seminerler veriyor. Müze bilim çalışmalarının yanı sıra müze ve süreli sergilerinin kurgu ve tasarımlarını da yapmaktadır.
Müzecilik, müzeler tarihi, sergileme üzerine yerli ve yabancı süreli yayınlarda makaleleri yayınlanmıştır.

  26 Şubat Salı, Sermet Çifter Salonu, saat 18.30 

%%% %%% %%%
ARKEOLOJİ SÖYLEŞİSİ

Konu:  
Friglerin Gizemli Uygarlığı  
Konuşmacı:  
Doç. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas (Anadolu Ünv. Edb. Fak. Ark Böl. Öğr. Üy) 
Frigler M.Ö. 1200 yıllarından itibaren Makedonya ve Trakya üzerinden boğazlar yoluyla dalgalar halinde Anadolu’ya göç eden Trak kökenli boylardan biriydi.M.Ö.
11. yüzyıla doğru Polatlı yakınlarındaki Yassıhöyük’e ulaşan ilk Frig göçmenleri başlangıçta basit köy düzeyinde bir yaşamı benimsedi.M.Ö. 9. yüzyıla gelindiğinde
Yassihöyük çevresi güçlü surlarla çevrili bir başkente dönüştü.Ünlü Frig kralı Midas döneminde Frigler,Orta Anadolu bozkırında görkemli kaya anıtlarının
gölgesinde, Anadolu’nun köklü gelenekleri ile yoğrulmuş güçlü bir krallık olarak Anadolu kültür tarihine damgasını vurmuştur.

  27 Şubat Çarşamba , Sermet Çifter Salonu, saat 18.30

%%% %%% %%% 
ARKEOLOJİ SÖYLEŞİSİ

Konu:  
Firigya’dan Günümüze Müzik İle Yaşayan Anadolu  
Konuşmacı:  
Prof. A.Bülent Alaner (Anadolu Ünv. Devlet Kns. Öğr. Üy.) 
Bu çalışmadaki amaç Anadolu’nun kültürel açıdan da yaşayan bir olgu olduğunu, dinler devletler ve toplumlar değişse de kültürün asla değişmeyeceğini ve
dönemin özelliklerine göre uyum sağlayıp yine binlerce yıl uzaktan gelip yerini alacağını vurgulamaktır.
Müzik, kültür zincirinin içerisinde yer almış bir halkadır. Özellikle geçmişte farklı ülkelerin kendilerine mal etmeye çalıştıkları melodik özelliklerin
çıkış ve yaşam noktası Anadolu’dur. Anadolu müzikleri melodik anlamda incelendiğinde, içerisinde olağanüstü bir gizemi barındırdığı görülür. Bu gizem 3000
yıldır bitmeyen sesler yolculuğunun Anadolu insanı üzerindeki yansımasıdır.Yansıma ise sevgi, kardeşlik ve barıştır. Sevginin, kardeşliğin ve barışın buluşma
noktası Anadolu, bu gizemli özelliğini müzik ile göstermektedir. Anadolu sevgi demektir;  tıpkı Yunus Emre’de olduğu gibi Kardeşlik-dostluk demektir; 
Platon’un ‘Lysis’ inde yer aldığı gibi ve barıştır Anadolu Süryanisi, İbranisi, Ortadoksu, Müslümanı ile. Bu aşk, kardeşlik ve sevgi, müzikteki dizelerle
bizlere seslenir. Binlerce yıl öncesinden günümüze.

  28 Şubat Perşembe, Sermet Çifter Salonu, saat 18.30

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.