II. ÇOCUK İSTİSMARIN ve İHMALİNİ ÖNLEME KONGRESİ

II. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi

Çocuk istismarı ve ihmali konusunda ülkemizde duyarlılığın giderek arttığı görülmekte. Bu konuda önemli çalışmalar yapılmakta. Bu kapsamda 2009 yılında gerçekleştirilen “Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi”nin ardından bu yıl da çocuk istismarının önemli bir alt başlığı olan “Sarsılmış Bebek Sendromu”nu ele alan bir kongre düzenlenmeye karar verildi.

Sarsılmış Bebek Sendromu küçük bebeklerde istismara bağlı kafa travmalarının ve bebek ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biri olmasına karşın, ülkemizde hekimler ve çocuk koruma sisteminde çalışan diğer meslek elemanları arasında bu konu ile ilgili farkındalığın yeterince yüksek olmadığı düşünülmekte. Kongrede, Adli Tıp, Beyin Cerrahisi, Çocuk Acil Hekimliği, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, Radyoloji, Psikiyatri, Hemşirelik gibi değişik dalları içeren geniş bir tıbbi yönü, ayrıca psiko-sosyal ve hukuki boyutları da ele alınacaktır. Bu bağlamda konu ile ilgili tüm bu meslek gruplarını bir araya getirip deneyimlerini aktarmaya, tanı ve tedavinin yanı sıra sorunun çözüm yollarını ve önleyici yöntemleri tartışmaları için kongreye davet edilmekte. Kongre bu dalları ilgilendiren meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile gerçekleştirilecektir.

Kongre herkese açık olup, deneyimlerini aktaracak kişilerin gerekli başvuruları yapması gerekmektedir.

Prof. Dr. Betül Ulukol
Çocuk ve Bilgi Güvenliği
Derneği Başkanı
Doç. Dr. Figen Şahin
Çocuk İstismarını ve İhmalini
Önleme Derneği Başkanı

İletişim Bilgileri,

Bilimsel Sekreterya Doç. Dr. Gürol CANTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Filiz Şimşek ORHON
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Çocuk Koruma Birimi
Cebeci, Ankara
Tel: 312 595 63 97 312 595 63 97 , Tel: 312 595 72 02 312 595 72 02
E-posta: [email protected]

Kongre Sekreteryası SHU Özdecan BEZİRCİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Çocuk Koruma Birimi
Cebeci, Ankara
Tel-Faks: 312 595 73 32 312 595 73 32
E-posta: [email protected]

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.