Çocuğunuz da üstün zekalı olabilir

Çocuğunuz da üstün zekalı olabilir.

     Her insanın kendine özgü farklılıkları vardır. Aynı yumurta ikizlerinde bile tıpa tıp benzerlik görülmez. Benzememe sadece biyolojik olmayıp zihin
potansiyelinde de ortaya çıkar. Okullarda bazı öğrencilerin diğerlerine göre öğrenim platosundaki çabuk kavrama, öğrenme, uzun süre unutmama, ferdin kendi
zeka çeşidi ve bireyin farklılığındandır.

 Zihin potansiyelini “üstün zekalı” diye adlandırdığımız bu çocukların yaşıtlarına göre, biyoljik gelişimlerinin
de daha iyi olduğu görülür. Hatta duygusal ve sosyal davranışlar açısından da çabuk olgunlaştıkları gözlenir. Üstün zekalı çocuklar zamanında teşhis edilip
kendi genel yetenekleri doğrultusunda eğitilmezlerse çevrelerinde ve bulundukları okulda problemli hale gelirler. Üstün zekalısın diye afişe etmeden, eğitimlerine
ağırlık verilirse memleketin geleceğinde rolü olacak bu insan gücü kaynağı milletimiz için çok önemlidir.      Üstün genel yeteneğe sahip çocukların belirgin özellikleri şunlardır: 

    1. Yaşıtlarına göre; daha önce yürür konuşur ve çiş kontrolü yaparlar. 
     2. Çok az bir uğraşıyla, daha okula başlamadan okuma-yazma ve sayı saymayı öğrenirler.  
     3. Bulundukları grup içinde lider olmayı sever, başkalarına tâbi olmaktan hoşlanmazlar. 
     4. Zeka yaşları, takvim yaşlarından iki-üç yıl bazen daha da fazla ilerdedir. 
     5. Oyun arkadaşlarını kendilerinden daha büyüklerden seçerler. 
     6. İlgilerini çekmeyen, kendi zihin düzeylerine hitabetmeyen, basit konu ve işler karşısında ilgi ve dikkatleri kısadır. 
     7. Düzeylerine uygun çalışmalarda, motivasyon da sağlandığı taktirde uzun süreli dikkat teksifi sağlayıp sıkılmadan çalışabilirler. 
     8. Soyut konuları kolay kavrayıp, düşüncelerini rahat ifade ederler. 
     9. İlgi alanları geniştir. 
     10. Zeka düzeylerine hitabeden kitapları okumaktan zevk alırlar. 
     11. Değişikliklerden hoşlanır, yeniliklere kolay uyum sağlar, girişimci özellikleri vardır. 
     12. Oyuncakların nasıl yapıldığı ile ilgilenir. Hazır oyuncaklardan ziyade parçalarla bir araya gelen çeşitli şekillerin, cisimlerin oluşturduğu oyuncakları
tercih ederler. 
     13. Konuşma dilini çabuk öğrendikleri için kelime dağarcıkları geniş, ifadeleri düzgündür. Çoğunun hayal âlemi geniştir. 
     14. Fazla tekrara gerek kalmadan, çabuk ve kolay öğrendiklerinden öğretmenin fazla tekrarından sıkılır, aynı tip ödevleri defalarca yazmaktan hoşlanmazlar. 

     15. Üretici ve ilgi çekici düşünceler ileri sürerler. 
     16. Fikir, olay ve kurallar arasındaki ilişki ve uyuşmazlıkları çabuk fark eder ve dile getirirler. 
     17. Araştırmacı, yenilikçi çalışmalar ilgi odaklarıdır. 
     18. Okuma mekanizması ilkokulda iyi kavratılıp sevdirilirse, ömür boyu çok severek okurlar. 
     19. Çabuk öğrendikleri için akranlarından daha çok bilgiye sahiplerdir. 
     20. Karmaşık konuları, problemleri çözmede, planlayıp organize etmede, son derece kolay ve pratik yollar bulurlar. 
     21. Haksızlığa, adaletsizliğe karşı çabuk isyan ederler. Onurlarına düşkündürler. 

      ÜSTÜN GENEL, YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 
     Üstün zekalı çocukların kendi zihin potansiyellerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitim öğretim yapılmalıdır. Düzeylerine uygun eğitilmedikleri taktirde
zararlı düşünceler ve olaylar üretirler. Topluma zararı dokunan suçluluk potansiyeli yüksek gruplar içinde yer alabilirler. Huzuru bozan sağlıksız kişilikler
geliştirir, idaresi güç hale gelirler. Bunun için gerek anne-baba gerekse öğretmenler, bu çocukları eğitirken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmalıdır. 
     1. Anne, baba, öğretmen, psikolog veya rehber öğretmenin işbirliği ile çocuk yönlendirilmelidir. 
     2. Aile çocuğunu, çevresine övünme konusu etmeden, anlayış içinde yetiştirilmeli. 
     3. Grup oyun ve çalışmalarında lider olması ve çalışmayı organize etmesine imkan verilmeli. 
     4. Başarıları takvim yaşının ve sınıf düzeyindeki çocuklarla değil, kendi zeka potansiyelinin öğrenme gücü ile değerlendirilmelidir. 
     5. Ders çalışırken fazla tekrar ve defalarca yapma ödevi verilmemeli. 
     6. Seviyesine uygun problem çözme, araştırma inceleme yapma, model ve şemalar dersle ilgili araç-gereç, proje yapmaya yönlendirilmeli. 
     7. Münazara, bilgi yarışmaları, organizasyon çalışmalarında rol verilmeli. 
     8. Yeni fikirler üretmesi için düşündürücü ortam ile fırsatlar sağlanmalı. 
     9. Kendi zeka gücüne uygun, bulunduğu sınıf arkadaşlarının düzeyinden daha üstünde araştırmaya yönelik ilan ve ödevler verilmeli. 
     10. Ders dışında okuma, spor, müzik, resim, dil öğrenme gibi özel yeteneklere de uygun faaliyetlerle boş zamanları değerlendirmeli. 
     11. Doğruluk, iyilik, güzellik, adalet, inanç ve ahlâkî değerler, doğru ortamlarda gerektiği gibi verilmeli. Örneğin, çocuğa yalan söyleme derken
aile içinde yalanlar söyleniyorsa, çocuk bunu hemen fark eder ve yap deneni değil davranışlarla sergilenen örneği uygular. 
     12. Çocuğun her sorduğu soruya gerçeğine uygun cevaplar verilmeli, şayet soru sorulan kişi cevaplamada zorlanıyorsa konuyu bilen birisinden cevap
istenmeli. Yahut da “Gel beraber araştıralım, bu konuyu ben de tam bilmiyorum” diyerek beraberce bilgi toplamalı. 
     13. Çocuğa hiç bir zaman “Sen çok akıllısın yahut da üstün zekalısın en başarılı sen olmalısın baskısı ile davranılmamalı. Çünkü üstün kapasitenin
kârlılığı olan üstün başarıyı engelleyen bazı psikolojik engeller bulunabilir. Üstün zekalı bir çocuk başarısızsa, nedenleri araştırmak ve bu nedenleri
ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır.
     14. Üstün zekalı çocuğu eğitirken daima inandırıcı, doğru açıklamalar yapılmalı. Gereksiz sert emirlerden kaçınılmalı. Yaptığı hatanın karşılığı dayak
olmamalı. Önce uyarmalı daha sonra harçlığını kesmek, TV’de sevdiği bir programı seyrettirmeyerek, onun saatini iptal etmek gibi cezaları olmalıdır.

Dürdane Elhan

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir