BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Bilgisayar ve Sinav Hizmetleri Bölümü

2008 Yılı HİE kapsamında Bilişim Teknolojileri Formatör öğretmen eğitimi yapılacaktır. Müdürlüğümüzün 14/01/2008 ve 3618 sayılı yazısındaki şartlara sahip
olan öğretmenler bu eğitimlere İLSİS modülü üzerinden yapacaktır.

 18 Şubat tarihinde başlayacak olan 2008060113, 2008060114, 2008060115, 2008060116, nolu
kurslar için son başvuru tarihi 25 Ocak 2008 dir. Eğitimi başarı ile bitiren öğretmenler ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda en az 15+1 BT sınıfına sahip
olan okullara Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni olarak görevlendirilecektir.17.01.2008   

Eğitim ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir.

________________________________________________________  

İLGİ    : M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığının 20/03/2007 tarih ve 1056 sayılı yazısı.               

            İlgi yazıda Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenliği (BİTEFO) eğitiminin Hizmet İçi Eğitim kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüklerince plânlanıp
düzenlemesi istenmiştir. Bu kapsamda ilimizde 180 saat süreli Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenliği kursları yapılmaktadır.

Bünyesinde BT sınıfı bulunan İlköğretim Okulları ve Bilgisayar Laboratuarı bulunan Ortaöğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni bulunması
esastır. Plânlanan kurslar yeterli sayıda yetişmiş Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenine sahip olmayı ve mevcut BT sınıflarından etkin bir şekilde
yararlanmayı amaçlamaktadır.

2008 yılı için plânlanan kurslar hizmetiçi eğitim kitapçığında yayımlanmıştır. 2008 yılına ait ilk kurslar 18/02/2008 – 07/04/2008 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kursa katılmak isteyen öğretmenler başvurularını İLSİS Hizmetiçi Eğitim Modülü üzerinden yapacaklardır. Modül üzerinden 2008060113, 2008060114, 2008060115,
2008060116 faaliyet nolu olan kurslara başvuru yapılacaktır. Başvurular aşağıdaki şartlar doğrultusunda yapılacak, başvuru yapan öğretmenlerin şartlara
uygunluğundan modül üzerinden kurslara onay veren okul müdürleri sorumlu olacaktır.  

            İlimizdeki insan kaynaklarının etkin kullanımı açısından norm fazlası durumunda olan öğretmenlerden aşağıdaki şartlardan 5.maddenin dışındaki
şartlar aranmayacak olup komisyonca (Bilgisayar İl Koordinatörlüğünce oluşturulacak komisyon) değerlendirilecektir. Bu durumdaki öğretmenler başvuru haricinde
ayrıca ekteki formu doldurarak şahsen müdürlüğümüz ARGE merkezine teslim edeceklerdir. 

Başvuru şartları; 

1-     İlimiz İlköğretim veya Ortaöğretim kurumlarında görev yapan,

2-     Bünyesinde kadrolu bilgisayar öğretmeni veya bilgisayar formatör öğretmeni olmayan en az 15+1 bilgisayar bulunan BT sınıfı ve/veya bilgisayar laboratuarı
bulunan İlköğretim veya Ortaöğretim okullarında kadrolu görev yapan,

3-     İlimiz İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları dışındaki birimlerde geçici görevlendirmesi olmayan, 

4-     Üzerinde asli veya vekil olarak herhangi bir idarecilik görevi bulunmayan,

5-     Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı tarafından kabul edilen bilgisayar konusunda son 6 yıl içinde en az 75 saatlik eğitimlere katıldığını belgelendiren,

6-     Aynı okuldan birden fazla öğretmenin başvurması halinde bilgisayar sertifikalarının toplam saat süreleri en fazla olan, sertifikalardaki toplam saat
süresinin eşit olması halinde ise kıdemi en az olan,

7-     Öğretmenlikte stajyerliğinin kalkmış ve stajyerlik dahil en fazla 15 yıllık hizmet süresine sahip olan,

öğretmenler bu eğitime katılabilecektir. 

Uygulama esasları; 

1-     Öğretmenler örgün eğitimdeki görevlerini aksatmayacak şekilde kurslara alınacaktır.

2-     Norm fazlası durumda olan öğretmenler başvuru haricinde ekteki formu doldurup         30-31/01/2008  tarihleri arasında ARGE merkezine şahsen teslim
edeceklerdir.

3-     Kursa başvuru yapan öğretmenler İLSİS üzerinden onay sürecini kendileri takip edecekler ve süresi içinde onaylanmayan başvurulardan öğretmenin kendisi
sorumlu olacaktır.

4-     Kursa başvuru yapan öğretmenler başvuru ekranındaki e-posta ve telefon bilgilerini mutlaka gireceklerdir.

5-     Kurs programı içeriği ile ilgili bilgiler yazımızın alt kısmındadır.
            Gereğini rica ederim.  

                                                                                                            Murat Bey BALTA

                                                                                                                      Vali a.

                                                                                                            Milli Eğitim Müdürü

   Eğitimde yer alan konular:
 
Ağ Kablosu Sıyırma Yöntemi, Ağ Kablosunu Çakma Yöntemi, Ağ Kablosunun Çalışıp Çalışmadığını Test Etme, Renk Kodlarını Gösterme Yöntemleri, Temel İnternet Bilgisi

İle İlgili Etkinlik Örnekleri, Cute Ftp İle Dosya Upload Etmek, Html Dersleri Dreamweaver, Bedava Ftp Hesabı Almak, images/anket, Giriş, Sunu, Öğretim Görevlisi,

Öğretim Mekanı, Programa Yönelik Genel Bilgiler, Programın Amacı, Programın Hedef Kitlesi, Programın Süresi, Programın Uygulanmasına Yönelik Genel Bilgiler, Öğrenme

Alanları, Hizmet İçi Eğitim Programı, Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerinin Görevleri, Temel Bilgisayar Bilgisi, İşletim Sistemleri, Kelime İşlemci Yazılımı, Hesap

Tablosu Yazılımı, Veri Tabanı Yazılımı, Sunu Hazırlama Yazılımı, Resim/Fotoğraf İşleme Yazılımı, Vektörel Grafik / Animasyon Hazırlama Yazılımı, Video / Ses İşleme

Yazılımı, Masaüstü Yayıncılık Yazılımı, Web Sayfası Hazırlama Yazılımı, Server (Sunucu) İşletim Sistemi Yazılımları, İnternet Üzerinden İletişim, Bilişim Teknolojilerinin Ders

Alanlarında Uygulanması, Bilgisayar Kullanımında Sosyal Ve Etik Konular, Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerinin Görevleri, Temel Bilgisayar Bilgisi, İşletim

Sistemleri, Kelime İşlemci Yazılımı, Hesap Tablosu Yazılımı, Veri Tabanı Yazılımı, Sunu Hazırlama Yazılımı, Resim/Fotoğraf İşleme Yazılımı, Vektörel Grafik / Animasyon

Hazırlama Yazılımı, Video / Ses İşleme Yazılımı, Masaüstü Yayıncılık Yazılımı, Web Sayfası Hazırlama Yazılımı, Server (Sunucu) İşletim Sistemi Yazılımları, İnternet

Üzerinden İletişim, Bilişim Teknolojilerinin Ders Alanlarında Uygulanması, Bilgisayar Kullanımında Sosyal Ve Etik Konular.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.