Adaylığı Kaldırılmış Öğretmenlerle İlgili Duyuru

ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DUYURU

DUYURU
10 Şubat 2016 tarihinde ilk atama ve millî sporcu kapsamında atananlardan adaylığı kaldırılmış öğretmenler için aşağıdaki duyuru yapılmıştır.
a) Özel öğretim kurumlarında eğitim personeli kapsamında (öğretmen, uzman eğitici, usta öğretici ve benzeri personel) adaylıklarının kaldırılmış olmasına bağlı olarak Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 12/05/2015 tarihli ve 2015/13 sayılı Genelgesi ve daha sonra bu konuda yapılan diğer açıklamalara göre aday öğretmen statüsünde sayılmayanlar,
b) Resmî kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıkları kaldırılmış olanlar,
c) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, 15-18 tarihleri arasında elektronik başvuru formunda adaylıklarının kaldırıldığına ilişkin beyanda bulunacaklardır.
Bu kapsamda beyanda bulunanların atama kararnameleri 19 Şubat 2016 tarihinde atanmış oldukları il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. Göreve başlamaya ilişkin belgelerini ise bu illere ibraz edeceklerdir.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir