Özürlülük Araştırmaları – Basında Özürlülük

Özürlülük Araştırmaları – Basında Özürlülük

ÖZÜRLÜLERİN YAZILI BASINDA YER ALMASINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE ANALİZ RAPORU

GİRİŞ

Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı olarak, özürlülerin yazılı basında yer almasına ilişkin bu raporu hazırlamaktaki amacımız; ülkemiz yazılı basınında özürlülere yönelik mevcut hassasiyetlerin konu başlıklarıyla ve sayılar değerler olarak belirlenmesidir.
Bu rapor 2003, 2004, 2005 yıllarının tamamı ve 2006 yılının ilk 6 ayına ait veriler üzerinde yapılan araştırma sonucunda hazırlanmıştır. Konu başlıkları haberlerin taranması esnasında belirlenmiş olup, diğer başlığı altında yer alan haber sayısının fazlalığı dikkat çekecek kadar anlamlıdır. Bu bağlamda özürlülerle ilgili pek çok haberin magazinsel olması kişisel olması, sadece özürlü bireyi ilgilendirdiği için haber niteliği taşıması toplumumuzun özürlüleri hala diğer bireylerden ayrı ve farklı değerlendirdiğini göstermektedir.

Araştırma sonucu yıllara göre dağılımda özürlülükle ilgili yazılı basında çıkan haber sayılarının doğrusal olarak artış eğiliminde olduğunu göstermiştir. Sosyal aktiviteler kültür ve sanat konu başlığı tüm yıllar toplamında en fazla yazılı basında yer alan konu başlığı olmuştur. Bunu özürlülerin maruz kaldığı olumsuzluklar konu başlığı izlemekte olup, yazılı basında en az yer alan haberler ise ayrımcılık ve istismar konuları ile ilgili olmuştur.

Araştırma metnine ilgili bakanlıktan erişilebilir.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir