Belçika Eğitim Bursu

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN 

BELÇİKA 

— 3 Adet Araştırma Bursu
–2 Adet Fransızca Dil Bursu 
LİBRE ÜNİVERSİTESİ BRÜKSEL
19 TEMMUZ-08 AĞUSTOS 2008
— 1adet Fransızca Didaktik Dil Bursu (Fransızca Dil Eğitimi Öğretmenleri İçin)
28 TEMMUZ -15 AĞUSTOS 2008 LOUVAIN ÜNİVERSİTESİ

     Son başvuru: 24 ŞUBAT 2008  

Mulakat: 26 ŞUBAT 2008   

ÖZEL ŞARTLAR:

(Burs başvurularına ilişkin Genel Şartları lütfen dikkatli okuyunuz.)

Araştırma Bursları İçin:
Adayların iyi derecede Fransızca bilmeleri ve en az lisans mezunu olmaları gerekmektedir. (lisansüstü öğrenim görüyor olmak tercih nedeni olacaktır) Belçika’da hangi üniversitede veya kurumda ne tür bir araştırma yapmak istediklerini Fransızca olarak belirtmeleri ve bu üniversite veya kurum ile de temas kurmaları gerekmektedir. Her alanda kullanılabilecektir.
Ayrıntılı bilgilere: www.ulb.ac.be, www.umh.ac.be, www.ucl.ac.be, www.heb.be/isti, www.cfwb.be  adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Yaz Bursları İçin:
3. veya  4. sınıf lisans  öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri    başvurabilirler. Adayların en az temel düzeyde Fransızca bilmeleri gerekmektedir.
Kurs Brüksel Üniversitesinde 19 Temmuz-08 Ağustos 2008  tarihleri arasında düzenlenecektir.

Fransızca Didaktik Dil Bursu :
Sadece Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu veya bu bölümden mezun olup  şu anda Fransızca öğretmenliği yapan adaylar başvurabilirler

EKLER  :
Başvuru formu (Türkçe)

MÜLÂKAT GÜNÜ ELDEN TESLİM EDİLECEK BELGELER
a) Başvuru Formu (Türkçe) (Fotoğraf yapıştırılmış, dilekçe kısmı doldurulmuş ve imzalı) ve internet üzerinden son başvuru tarihinden önce gönderilen başvurunun bilgisayar çıktısı.
b) Başvuru Formu ile  kazanan adaylar Belçika  Büyükelçiliği isterse  noter tasdikli ve ayrıntılı rapor alacaklardır.
c)  Araştırma bursu  adayları için  Lisans Diplomasının onaylı örneği, Dil Bursları için öğrencilik belgesi belgesi
d)  Araştırma  için en son eğitimleri ile ilgili Not döküm belgesi (Transkript). Dil Bursları için not döküm belgesi
e) 2 adet tavsiye mektubu (Öğretim görevlileri veya çalışıyorsa amirlerinden; aslı ve imzalı olacak),
f) Araştırma bursları için Ayrıntılı çalışma plânı (Belçika’da) yapılması öngörülen çalışma, DİL BURSLARINA katılacaklardan istenmiyor.
g) Özgeçmiş (CV),
h) Araştırma PROGRAMI İÇİN Varsa çalışma programınızla ilgili Kabul Mektubu (Acceptance). *Sürenin az olması sebebiyle adaylar bu konuda Belçika’da  temas ettikleri üniversiteler ile ilgili açıklamaları komisyona arz edecekler ve yazıştıklarına dair belgenin bir örneğini komisyona sunacaklardır. Kabul mektubu kesin şart olmamakla birlikte var olan veya yazışan adaylar için bu durumları göz önüne alınacaktır.
i) Araştırma bursu  için Dil sertifikası gerekmektedir. Dil Bursu için Fransız Dili Ve Edebiyatı öğrencileri için geçerli değildir. Sadece bölüm dışı mezun olan adaylar veya ilave olarak Fransızca dil bilgisine sahip olan adaylar dil belgelerini beyan edeceklerdir.
j) Fotoğraf (3 adet)
• (a) bendinde belirtilen “Başvuru Formu (Türkçe)”nun bir (1) örneği [email protected] adresine son başvuru tarihi dolmadan önce gönderilecektir. Diğer örneği (b,c,d,e,f,g,h,i,j) bentlerinde belirtilen belgelerin yanı sıra “internet üzerinde yaşanan sorunlardan dolayı  Türkçe başvuru formunun zamanında gönderildiğine dair internet mail gönderme  çıktılarını mülâkat saatinde komisyona elden teslim edilecektir. Sınav günü listede ismi olmayan adaylar bu belgeyi beyan etmeleri halinde sınava alınacaklardır.
• (b,c,d,e,f,g,h,i) bentlerinde belirtilen belgeler 3’er nüsha düzenli olarak telli dosyalar halinde  hazırlanacak (fotokopi ile çoğaltılabilir) , arka sayfasına kurşun kalemle türü ve kime ait olduğu belirtilecektir.* Adaylar e-posta yoluyla müracaat ettikten sonra Bakanlığımızdan başka bir çağrı beklemeden, açıklanan mülâkat tarihinde, saat 09.00’da, M.E.B. Merkez Bina Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 6.Kat C-Blok Bakanlıklar/Ankara adresinde hazır bulunacaklardır.
Yol ve diğer masraflar adaylara aittir.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir