2011 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI

MİLLİ EGITIM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi SEVİYE BELİRLEME SINAVI

2011

DİKKAT:
1. Bu kılavuz Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Ortaöğretim Kurumları Geçiş Yönergesi ve Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.


2. Seviye Belirleme Sınavına ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3. Seviye Belirleme Sınavlarına başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

4. İlköğretim 7 veya 8. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavına belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirmeden okul müdürlüğü sorumludur. Bu konularla ilgili oluşabilecek her hangi bir hata durumunda Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

■ 1. GENEL AÇIKLAMALAR
Bu kılavuzda 2011 yılı Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’yla ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.
SBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.
SBS yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da başlayacak ve merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır.
SBS başvuruları (7 veya 8. sınıflar için) 07-25 Mart 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. PYBS başvurusu yapacak 7 veya 8. sınıf öğrencileri ise 14 – 25 Mart 2011 tarihleri arasında 5, 6, 9, 10 ve 11. sınıflarla beraber başvuru yapacaktır.
SBS ve PYBS ile ilgili tüm iş ve işlemler e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir hata ya da zorlukla karşılaşmaması için e-okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

|2. BAŞVURU ŞARTLARI
2.1. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2010-2011 eğitim-öğretim yılında örgün ilköğretim kurumlarının 7 veya 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2.2. Açık İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2010-2011 eğitim-öğretim yılında emsalleri örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam etmekte olan ve ilgili mevzuatta yer verilen hüküm doğrultusunda, zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken açık ilköğretim okulunun 7 veya 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2.3. Polis Kolejine Başvuru Şartları
2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilköğretim kurumlarının 8. sınıfında öğrenim görmek ve Polis Kolejinin ilan ettiği başvuru şartlarını taşıyor olmak. (Polis Koleji başvuru şartları Polis Koleji Başvuru Kılavuzu’nda detaylı olarak yer almaktadır)
2.4. Yurtdışında E-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
2010-2011 eğitim-öğretim yılında tablo-1’de belirtilen okulların 7 veya 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak ve e-Okul sistemine kayıtlı olmak.
2.5. Yurtdışında E-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
Yurt dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, Türkiye’deki 7 veya 8. sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.

■ 3. BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ
a. SBS’ye 7 veya 8. sınıflardan başvuracak öğrenciler, 10 (on) TL sınav ücretini 07-25 Mart 2011 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O veya Türkiye Halk Bankası AŞ. Şubelerinden veya bu bankaların internet şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaktır.
b. Polis koleji için başvuruda bulunacak öğrenciler SBS’ye girmek zorunda olduğu ve bankaya sınav ücreti yatırdığı için polis koleji başvurusu yaparken ayrıca sınav ücreti yatırmayacaktır.
c. e-Okul sisteminde öğrenci bilgilerinde hata varsa bankalar tarafından sınav ücreti tahsilâtı yapılamadığı için sınav başvuru işlemleri gerçekleşmeyecektir.
d. Sınav ücreti kesinlikle “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla bankaya yatırılacak; mektup veya elden sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.
e. KKTC’ den sınava başvuracak öğrenciler sınav ücretlerini T.C. Ziraat Bankası AŞ.
şubelerinden “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaktır.
f. KKTC hariç, yurt dışından sınava başvuracak öğrenciler sınav ücretlerini yurtiçindeki yakınları vasıtasıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla, T.C. kimlik numaralarına göre yatıracaktır.
g. Öğrenciler, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
h. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacaktır. Para yatırma işleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olduğu kontrol edilecek, bilgilerde yanlışlık varsa aynı gün ödeme iptal ettirilerek öğrencinin e-Okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacaktır.
i. Öğrenciler başvuru ve tercih dönemlerinde okul müdürlüğüne Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavı e-Başvuru Kılavuzu çıktısı için başvurmayacaktır. Talep eden öğrenci kendi imkanları ile http:/ / oges.meb.gov.tr adresinden kılavuz çıktısını alabilecektir.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti, alınmayacaktır.
|4. BAŞVURU İŞLEMLERİ
4.1. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru İşlemleri
a. SBS başvuruları 07-25 Mart 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.
b. Öğrenci bilgileri e-Okul sisteminden otomatik olarak alınacağı için doğru ve güncel olması gerekmektedir. Öğrenci bilgilerinin doğruluğundan ve güncelliğinden öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.
c. Öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücreti yatırılacaktır.
d. Sınav ücreti yatırılan öğrencinin başvurusu otomatik olarak yapılacaktır.
e. Süresi içinde bankaya SBS ücretini yatırmayan öğrenciler başvuru yapmamış sayılacaktır.
f. PYBS başvuruları tüm öğrenciler için 14-25 Mart 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.
g. PYBS başvuruları e-okul sisteminden okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda yapılacaktır.
h. PYBS’ ye başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belgeleri okul müdürlüğü tarafından kontrol edildikten sonra elektronik ortamda onaylanacaktır. (PYBS ile ilgili açıklamalar Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzunda detaylı olarak yer almaktadır)
4.2. Açık İlköğretim Okulu Öğrencileri Başvuru İşlemleri
a. Açık İlköğretim Okulu öğrencilerinin başvuru işlemleri örgün ilköğretim okulu öğrencileri gibi yapılacaktır.
b. Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından bu öğrencilerin işlemleri takip edilecektir
4.3. Polis Koleji Başvuru İşlemleri
a. Polis koleji başvurusu 14-25 Mart 2011 tarihleri arasında http:/ /www.meb.gov.tr http://oges.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
b. Polis Koleji Başvuru Kılavuzu’nda ilan edilen şartları taşımayan öğrencilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.
4.4. Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru İşlemleri
Tablo-1’de yer alan okullarda öğrenim gören öğrenciler e-Okul sistemine kayıtlı olduğu için T.C. kimlik numarasıyla Ziraat Bankası AŞ “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 (on) TL sınav ücretini bankaya yatırarak başvurusunu yapmış olacaktır.
Tablo – 1
Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullar

Ülke Adı Okul Adı
AZERBAYCAN Bakü Türk İlköğretim Okulu
KIRGIZİSTAN Bişkek Türk İlköğretim Okulu
ÖZBEKİSTAN Taşkent Türk İlköğretim Okulu
TÜRKMENİSTAN Aşkabat Türk İlköğretim Okulu
■ Medine Uluslararası Türk Okulu
SUUDİ ARABİSTAN ■ Cidde Uluslararası Türk Okulu
■ Riyad Uluslararası Türk Okulu ■ Tebük Uluslararası Türk Okulu
LİBYA ■ Libya Türk İlköğretim Okulu (Trablus)
KUVEYT ■ Kuveyt Türk Okulu
■ Şehit Hüseyin Rus Ortaokulu
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ■ Anafartalar Lisesi
■ Çanakkale Ortaokulu
■ Şehit Turgut Ortaokulu ■ Bekirpaşa Lisesi
4.5. Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru İşlemleri
a. Yurt dışında e -Okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler; http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan bu kılavuzda yer alan EK-1 formunu mutlaka eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurup, sınav ücreti banka dekontu, bir (1) fotoğrafla (vesikalık) birlikte başvuru süresi içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecektir.
b. Yurtdışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre SBS’ye girebileceklerdir.
c. Faks veya e -posta yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.
d. Bu öğrenciler T.C. Ziraat Bankası AŞ Beşevler/ANKARA Şubesinin TR190001000799054952215001 nolu hesabına 10 (on) TL sınav ücretini yatıracaktır.
e. Yurtdışından posta yoluyla başvuru yapan adaylar sınava giriş belgelerini alıp bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerine onaylatacaklardır.
4.6. KKTC’de Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru İşlemleri
a. KKTC vatandaşı olan öğrenciler e-Okul sisteminde kayıtlı oldukları geçici numarayla Ziraat Bankası AŞ “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 (on) TL sınav ücretini bankaya yatıracaktır.
b. KKTC vatandaşı olmayan ve burada öğrenim gören öğrenciler 4.5 nolu maddede belirtildiği şekilde başvuru yapacaktır.
4.7. 2828 ve 5395 Sayılı Kanunlar Kapsamına Giren Öğrencilerin Başvuru İşlemleri
a. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmaz.
b. 2828 ve 5395 sayılı Kanunlar kapsamına giren öğrencilerin durumu okul müdürlüğü tarafından e-okul sistemine işlenecek ve takip edilecektir.

■ 5. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
Başvurular;
a. E-okul sistemindeki öğrenci bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
b. Öğrenci sınav ücretini başka bir hesaba ya da yanlış sınav hesabına yatırmışsa,
c. Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda geçersiz sayılacaktır.

6. IL/ILÇE MİLLİ EGITIM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
a. E-okul sistemi MEM İşlemleri bölümünde yer alan raporlama modülünden okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek.
b. Başvuru süresi içinde okulların işlemlerini doğru ve düzenli devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri almak.
c. Başvuru süresi içinde SBS ile ilgili gerekli açıklamaları öğrenci ve velilere yapmayan okul müdürlüklerini uyarmak.
d. Sınava girecek özürlü öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM Modülü’nde öncelikli işlem görmesini sağlamak.
e. Sınav günü bu kılavuzun 9. maddesinde açıklanan özürlü öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek.

7. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
a. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek.
b. SBS’ye başvurmak isteyen öğrenciler ile velilerini bilgilendirmek, başvuru tarihleri arasında öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek.
SBS e-Başvuru Kılavuzunu http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinden alarak isteyen öğrencilere dağıtmak.
d. SBS’ye katılacak 7 veya 8. sınıf öğrencilerinden PYBS’ye katılmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek, başvuru işlemlerini yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından belgelerini kontrol etmek.
e. Polis Kolejine başvuru yapmak isteyen öğrencilerden şartları uyanların başvurusunu http://www.meb.gov.tr, http:/ / oges.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapmak.
f. Polis Koleji başvuru belgesinin aslını okulda saklamak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığı vermek.
g. Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek.
h. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özürlü öğrenci varsa, öğrenciyi okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek özür bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenmesini takip etmek.
i. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik özürlüler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okullarında (YİBO) öğrenim gören özürlü öğrenciye ait özür belgesini başvuru tarihleri arasında RAM’a topluca göndermek.
j. Öğrenciler e-okul sisteminde kayıtlı olan yabancı dil testini cevaplayacaklardır. Öğrencilerin yabancı dil testlerinin değerlendirilmesinde, 25 Mart 2011 tarihinde e-okul sistemine kayıtlı yabancı dili esas alınacaktır. Bu sebeple 25 Mart 2011 tarihinden sonra sistemde yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.
k. İşitme özrü olan öğrencinin, yabancı dil sınavına katılmasını isteyen velinin başvurusu varsa, bu durumu, e-okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek.
l. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerin başvuru işlemlerini e-okul sistemi üzerinden takip etmek.
m. Okulun İnternet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.

8. SINAV GİRİŞ BELGESİ
a. SBS fotoğraflı sınav giriş belgesi 23 Mayıs 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden okul müdürlükleri tarafından renkli alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.
b. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde/ilçesinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
c. Olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi, Başkanlığın uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
d. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini başvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir.
e. Yurt dışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgesi 23 Mayıs 2011 tarihinde Ek-1 “2011-SBS-Yurt Dışı Başvuru Talep Formu”nda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. Sınav giriş belgesini alamayan bu öğrenciler [email protected] ve [email protected] elektronik posta adreslerinden Bakanlığımıza ulaşabileceklerdir.
f. Özürlü öğrencilerin sınav giriş belgesinde özür durumu ve alacağı sınav hizmetine ait bilgiler yer alacaktır.

■ 9. ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, sınavlarda özür durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) müracaat etmesi zorunludur. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin adreslerine ilişkin bilgilere http^orgm.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.
Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.
Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından “özürlü sağlık kurulu raporu”, “özürlü kimlik kartı” veya “özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan”ından biriyle, süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.
Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak; görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okulu (YİBO) müdürlüklerince resmi yazıyla özürlü sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere, bu hizmet verilemeyecektir.
Öğrencilerin özür durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacak, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.
Özürlü öğrenciler özür durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 08 Nisan 2011 tarihine kadar Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yaptırmaları gerekmektedir.
Özürlü öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.
9.1. Görme Özürlü Öğrenciler
9.1.1. Az Gören Öğrenciler
Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.
Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır.
a) Okuyucu ve kodlayıcı,
b) 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,
c) Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.
Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.
9.1.2. Görmeyen Öğrenciler
Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.
Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır.
a) CD ortamında (MP3 dosyası olarak seslendirilerek) hazırlanan soru kitapçığı ve kodlayıcı,
b) 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.
Görmeyen öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak ancak resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer soruların yer aldığı sorular hazırlanacak başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.
9.2. İşitme Özürlü Öğrenciler
Yabancı dil sorularından sınava katılma talebinde bulunmayan işitme özürlü öğrenciler, yabancı dil sorularından muaf tutulacaktır. Ancak, işitme özrü olan öğrencinin, yabancı dil sınavına katılmasını isteyen veli dilekçe ile kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne müracaat edecek ve e-okul sistemine işlenmesine sağlayacaktır.
İşitme özrü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.
9.3. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.
Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaktır.
9.4. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler
Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.
9.5. Bedensel Özürlü Öğrenciler
Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.
Öğrencilere; RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı veya 30 dakika ek süre verilmesi yönündeki sınav hizmetinden yalnız bir tanesi verilecektir.
Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.
9.6. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler
Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.
Yatarak tedavi görenlerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrencilerin durumu sağlık raporu ile belgelendirildiği takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.
Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılabilecektir. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.
Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.
9.7. Zihinsel Özürlü Öğrenciler
Zihinsel özürlü öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.
Öğrencinin takip ettiği eğitim programı ve haftalık ders dağıtım çizelgesinde yabancı dil dersi yer almayan zihinsel özürlü öğrenciler sınavda yabancı dil testi sorularından muaf tutulacaktır.

■ 10. SINAV KONULARI
İlköğretim kurumlarının 7 veya 8. sınıfında öğrenim gören öğrencilere, SBS’ de tablo-2’de belirtilen alanlarda testler sorulacaktır.
Test konuları; ilköğretimin 7 veya 8. sınıfında her ders için o öğretim yılının programlarına bağlı kalınarak hazırlanacaktır. Testler öğretim programlarında belirtilen kazanımları öğrencinin elde etme seviyesini ölçecektir.
Tablo-2

1 Türkçe
2 Matematik
3 Fen Bilimleri
4 Sosyal Bilimler
5 Yabancı Dil
SINAVIN UYGULANMASI
a. 8. sınıfların sınavı 04 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayıp 100 soruluk olacak ve sınav 120 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır.
b. 7. sınıfların sınavı 05 Haziran 2011 Pazar günü saat 10.00’da başlayıp 90 soruluk olacak ve sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır.
c. Sınav, yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da başlayacak ve merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır.
d. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
f. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.
g. Öğrenciler ve görevliler, sınava temiz, düzenli, aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle ve başı açık girecektir.
h. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav salonunda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.
i. Öğrenci; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrencinin kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.
j. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrenci de kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala özürlü öğrenciler hariç sınav salonundan kimse çıkarılmayacaktır. Sınav salonunda tek aday kalmayacağından dolayı en az 2 (iki) aday bırakılacaktır.
l. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
m. Cevap kâğıdındaki imza bölümüne öğrenci adını kendi el yazısıyla yazacaktır.
Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
r. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir. Salon görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecektir.
s. Öğrenciler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
t. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
u. Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.
Ayrıca sınavdan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında adayların cevap kağıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerekmektedir.
y. Sınav bitiminden sonra;
i) Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağına adını kendi el yazısıyla yazacaktır.
ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla beraber bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Veli ya da öğrenci talep etmesi durumunda soru kitapçıkları verilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından ilköğretim okullarında kullanılmak üzere toplanacaktır.
Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı değerlendirilme işlemi yapılmadan geçersiz sayılacaktır. Bu tür konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

■i 12. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlköğretim kurumlarının 7 ve 8. sınıflarında SBS’ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a) Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
b) SBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c) Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için beş ayrı ham puan hesaplanır.
ç) Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d) Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e) Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f) Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g) Yabancı dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin yabancı dil ağırlıklı standart puanı; bu öğrencilerin yabancı dil testi dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, yabancı dil testinden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
ğ) Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları aşağıda verilmiştir.
Tablo-3
Ağırlıklı Standart Puan hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları
Test No Test Adı
1 Türkçe 4
2 Matematik 4
3 Fen Bilimleri 3
4 Sosyal Bilimler 3
5 Yabancı Dil 1
TOPLAM 15
12.1. Öğrencilerin Ham Puanı Hesaplaması
Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.
Ham Puan (HP) Hesaplaması
Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı HPXi = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı – –
3
Xi : Türkçe, Matematik, Sosyal Bil., Fen Bil. veya Yab. Dil testlerinden herhangi birini ifade eder.
HPXi : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı
Standart Puan (SP) ve Ağırlıklı Standart Puan (ASP) Hesaplaması
SPXi : Xi Testi Standart Puanı
ORTXi : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması
SS Xi : Xi Testinin Standart Sapması
ASPXi = AKXi x SPXi
ASP Xi : Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı
AK Xi : Xi Testi Ağırlık Katsayı
12.2. Yabancı Dil Testinden Muaf Olan İşitme Özürlü Öğrencilerin Yabancı Dil Ağırlıklı Standart Puan Hesaplaması
Velinin isteğine bağlı olarak işitme yetersizliği olan öğrenci, öğrenim süresince yabancı dil dersi alıp almadığına bakılmaksızın, yabancı dil sınavından muaf tutulabilir. Yabancı dil testinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil için TASP hesaplaması aşağıdaki gibidir.
Yabancı Dil Testinden Muaf Olan İşitme Özürlü Öğrencilerin Yabancı Dil ASP Hesaplaması
T_öğrenci = ASP Türkçe + ASP Mat + ASP Fen + ASP Sosyal T_enbüyük = EnbASP Türkçe + EnbASP Mat + EnbASP Fen + EnbASP Sosyal T_öğrenci
ASP Yab.Dil
x EnbASP Yab.Dil
T_enbiiyük
T_öğrenci : Yabancı Dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen ve
Sosyal testlerinin ASP toplamı
T_enbüyük : Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal testlerinden alınabilecek en büyük ASP toplamı
EnbASP Türkçe : Türkçe testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Mat : Matematik testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Fen : Fen testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Sosyal : Sosyal testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Yab.Dil : Yab.Dil testinden alınabilecek en büyük ASP
12.3. Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) ve SBS Puan Hesaplaması
TASP = ASP Türisqe + ASP Mat+ ASP Fen + ASP Sosyal + ASP Yab. Dil
TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan
ASP Türkçe : Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Mat : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Fen : Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Sosyal : Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Yab. Dil : Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı
Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.
Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.
400 x (TASP – En Küçük TASP)
SBS Puan = 100+
En Büyük TASP – En Küçük TASP
TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan
En Küçük TASP : Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP En Büyük TASP : Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP
b. Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP’si, en küçük TASP’nin altında olan öğrencilerin, SBS Puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.
c. Polis Kolejine girmek isteyen öğrenciler SBS’ ye katılacak olup Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre tespit edilecektir.
12.4. Sınıf Puanı ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanının Hesaplanması
Ortaöğretime Yerleştirme Puanı; 6, 7 ve 8. sınıftan SBS puanı ile yıl sonu başarı puanından elde edilen sınıf puanı (SP) esas alınarak hesaplanır.
Yıl sonu başarı puanı; öğrencinin derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı hesaplanır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır, okuldaki her bir sınıf için, 7 ve 8. sınıflardaki en yüksek puan 500 tam puana dönüştürülür.
Yıl sonu başarı puanlarının 500 tam puana dönüştürülmesi işlemi, kaynaştırma yoluyla veya özel eğitim sınıf/okullarında eğitim gören öğrenciler için diğer öğrencilerden ayrı olarak ve kendi grupları içinde yapılır.
YBP = ( ybp_aday / ybp_okul ) x 500
YBP: Öğrencinin 500 tam puana dönüştürülmüş yıl sonu başarı puanı. ybp_aday: Öğrencinin 100 puan üzerinden hesaplanan yıl sonu başarı puanı. ybp_okul: Okuldaki 7 veya 8. sınıflardaki en yüksek yıl sonu başarı puanı.
Sınıf puanı; o yılın seviye belirleme sınavı puanının % 70’i ve yıl sonu başarı puanının %25’i esas alınarak elde edilen puandır.
Ortaöğretime yerleştirme puanı; 6. sınıfın sınıf puanının (SP6) % 25’i, 7. sınıfın sınıf puanının (SP7) % 35’i ve 8. sınıfın sınıf puanının (SP8) % 40’ı toplanarak elde edilen puandır.
Herhangi bir sebeple seviye belirleme sınavına katılmayan öğrencinin seviye belirleme sınavı puanı, o yıla ait en düşük seviye belirleme sınavı puanıdır.
Ek puan; Belirli uluslararası sınavlarda ülkemizi temsil hakkı kazanmış olduğunu belgeleyen öğrencilere katıldıkları yıl için sınıf puanlarına belirlenen oranda verilecek puandır.
Ortaöğretim Kurumları Geçiş Yönergesinin Nisan 2010/2631 TD ek fıkrasına istinaden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bakanlığın işbirliği yaptığı diğer Bakanlıkların katıldığı uluslararası bilim olimpiyatları, matematik olimpiyat sınavlarında belirlenen alanlarda ülkemizi temsil hakkını kazanmış olduğunu belgeleyen öğrencilere katıldıkları yıl için sınıf puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir. Bu belge okul müdürlüğü tarafından e-okul sistemine işlenerek 11 Haziran 2011 tarihine kadar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilecektir.
Bu olimpiyat, sınav ve yarışmalara katıldıkları yıla ait sınıf puanının; altın madalya alan veya birinci olan öğrenci için %4’ü, gümüş madalya alan veya ikinci olan öğrenci için %3’ü, bronz madalya alan veya üçüncü olan öğrenci için %2’si, katılanlar için ise %1’i o yıla ait sınıf puanına ek olarak katıldıkları sınıf puanı belirlenir. Ek puanlı sınıf puanı ile 500 puan üst sınırı aşılabilir.
Öğrenim gördüğü yıl içinde birden fazla uluslararası sınav ve yarışmalara katılıp başarılı olan öğrencinin almış olduğu en yüksek derece, sınıf puanının hesaplanmasında dikkate alınır. Ekip ya da takım olarak yarışmalara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan sınıf puanlarına ilave edilir.
Ortaöğretim Kurumları Geçiş Yönergesinde belirtilen esasa göre ülkemizi temsil etme hakkını kazandığını belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

■ 13. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
8. sınıf SBS sonuçları 7 Temmuz 2011 tarihinde ilan edilecektir.
7. sınıf SBS sonuçları ile 7 ve 8. sınıf PYBS sonuçları 05 Ağustos 2011 tarihinde ilan edilecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup sonuçlar http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.
Öğrencinin sınav sonuç bilgileri kayıt hakkı kazandığı okulun ekranından izlenebildiği için kayıt yaptırırken ayrıca sonuç belgesi talep edilmeyecektir. Okul müdürlükleri velinin talep etmesi durumunda Internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylayıp, mühürleyerek imza karşılığı öğrenciye verecektir.

■ 14. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik
çıkması,
c. Herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan öğrencinin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,
d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,
h. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
i. Cevap kâğıdı değerlendirilirken sistemin aynı salonda adayların oturduğu sıraları dikkate almaksızın yapılan kopya analizi sonuca göre ikili/toplu kopya tespit edilmesi durumunda adayın ilgili testi/sınavı iptal edilir,
j. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği
için salon görevlilerinin ve bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı/ testi geçersiz sayılacaktır.

■ 15. SINAV İTİRAZLARI
a. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir.
b. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
c. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin TR190001000799054952215001 numaralı hesabına 10 (on) TL yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontunu göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
d. İtirazların cevaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
* Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre öğrenci dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.
EK-1
2011 SBS YURT DIŞI BAŞVURU TALEP FORMU
Öğrenimlerinin tamamını veya bir kısmını yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan her hangi bir eğitim kurumunda gören öğrenciler isterlerse denklik belgesi ile başvurarak Seviye Belirleme Sınavlarına katılabilirler. Bu öğrenciler, bulundukları ülkede Bakanlıkça sınav yapılması halinde sınava bulundukları ülkede katılabilirler.
Bu form, yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Sistemine başvuru yapabilmesi için kullanılacaktır. Ortaöğretimini ülkemizde devam ettirmek isteyen öğrenciler bu formu ve öğrenci belgesini kılavuzda belirtilen adrese göndereceklerdir.
Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması zorunludur.
a-öğrenci bilgileri
T.C. Kimlik No(*) / Geçici No (*)
Adı Soyadı
Ülke/ Şehir /
Geldiği Okul Adı Öğrenim Gördüğü Sınıl (**) Doğum Tarihi Nüfusa Kayıtlı Öldugıı i i/ i li e Baba Âdı

Yabancı Dili (*)

| Anne Âıiı |
iletişim Telefonları (……)…………….. (……)……………..
e-Posta Adresi (*)
Cinsiyeti
Veli T.C. Kimlik No / Geçici No
Veli Adı Soyadı
Veli Cep Telefonu
(*) Veli Bilgilendirme Sisteminden girilerek başvuru durumunun izlenmesinde kullanılacağından doldurulması zorunludur. (**) Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin denklik belgesine göre sınavına gireceği sınıf.
b-öğrenci özür bilgileri
Sınava başvuru yapan öğrencinin, kılavuzda belirtilen özür guruplarında her hangi bir özür durumu varsa; “Özürlü sağlık kurulu raporu”, “Özürlü için kimlik kartı” veya “Özürlülük bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı” veya “özürlü olduğunu gösteren” yaşadığı ülke makamlarınca düzenlenmiş belgelerden birinin aslı veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “aslı gibidir” onayı alınarak başvuru adresine gönderilecektir.
Öğrencinin özrü ve talep edilen hizmet : ……………………………………………………………………._
c- tercih sırasına göre sınava girmek istediği iller ya da kılavuzda yer alan yurt dışı
sınav merkezleri
1. 2.
3. 4.
D-BAŞVURU ADRESİ
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknikokullar 06500 /Ankara e-posta: [email protected] [email protected]
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.
ÖĞRENCİ VELİSİ
…../…../2011 Adı Soyadı İmza
ONAYLAYAN (*)
../../2011
Adı Soyadı Unvanı
(*)Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk Yetkililerince Onaylanacaktır.

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.