RAKAMLAR HANGİ UYGARLIĞIN MİRASIDIR

RAKAMLAR HANGİ UYGARLIĞIN MİRASIDIR

Bugün bütün dünyada kullanılan rakamlar hangi uygarlığın mirasıdır?
Tarihte önemli uygarlıklar yaratan Yunanlılar ve Romalılar, alfabelerinde harflerden oluşan rakamlar kullanırlardı. Hesap işlerinde ayrı sembollerin kullanılmasına Avrupa’da Ortaçağ sonlarında geçildi. Bu rakamlar Arap kültüründen alınmıştı, ama araştırmacılar Araplar’ın da rakam sembollerini Hindistan’dan aldığını ileri sürerler.

O zamanlar rakamlar dokuz sembolden ibaretti. Avrupa’da da o yıllarda Osmanlı’da olduğu gibi, sıfır yerine sadece nokta kullanılırdı. XII. yüzyılda noktanın yerini “0” işareti aldı. Bu yeni sembole Latince değişik adlar verilmişti. Bunlardan ikisi (Cyphra) Sifra ve (Tsiphra) Tsifra’dı ki bunların “boş” anlamına gelen Arapça “sıfır” kelimesinden türediği kesindir.

Arap rakamlarının Avrupa ülkelerinde kullanımı aynı tarihte başlamadı elbet. İtalyanlar XIII. Yüzyıl başlarında, İngilizler aynı yüzyılın ortalarında, Almanlar ise XIV. Yüzyıl başlarında Arap rakamı kullanımına geçtiler. Fransa’da bu rakamların gündeme gelmesi biraz daha erken olsa da (XI. Yüzyıl), yaygınlaşması XV. Yüzyıl’ı bulmuştur.

2 Yorum
  1. 10 Aralık 2011
  2. 17 Nisan 2019

Yorumunuzu Yazınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir