PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MEVZUATI VE AB UYUM GROUP’UN ÇALIŞMALARI

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MEVZUATI VE AB UYUM GROUP’UN ÇALIŞMALARI

Psikoteknik değerlendirme konusunda sizlerden gelen mailler sonucunda aşağıdaki yazımızı hazırladık.
Taşımacılık faaliyetleriyle iştigal eden vergi mükelleflerine ait ticari araçları kullanan veya kullanmak isteyecek tüm sürücülerin, “Psikoteknik Değerlendirme Belgesi” ne sahip olması yasa gereği zorunludur.

Bir kişinin beden sağlığı ve akıl sağlığı hakkında rapor tanzim etme hakkı aynı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre tabiplere verilmiştir. Dolayısı ile kişinin psikoteknik değerlendirme raporunu değerlendirecek, psikiyatrik muayeneyi yaparak son kararı verecek kişi Psikiyatri Uzmanıdır.

Psikoteknik değerlendirme merkezlerinin sadece psikoteknik değerlendirme yapması mümkün olmayıp, sürücülerin mutlaka psikiyatri muayenesinden geçmesi gerekmektedir. 8148 sayılı genelgenin detayları için www.basbakanlik.gov.tr adresindeki Resmi Gazeteye bakabilirsiniz…

PC tabanlı psikoteknik değerlendirme test ünitesi

TC. Ulaştırma Bakanlığı’nın 2007/KUGM – 31/MYB nolu Genelgesi ile ticari araç kullanacak olan sürücülerden bedeni ve psikoteknik açıdan almakla zorunlu oldukları belgelerin denetimlerde aranmasına ilişkin uygulamalar, 01.01.2008 tarihi itibariyle başlamıştır. Bu tür belgelerin olmaması halinde sürücülerin yanısıra işverenlerinde müteselsil sorumlulukları bulunmaktadır. Cezai müeyyidelere maruz kalmamak için ilgili mevzuatı dikkatlice inceleyiniz.

Kişiler, PC tabanlı sistemlerde ve yapılacak teste uygun bataryalar ile değerlendirilirler. Psikoteknik Değerlendirmenin sonucu ne olursa olsun, Doktorun vereceği karar esas alınır. » Sürücülerde Psikoteknik Değerlendirmenin süresi Yönetmelik gereğince 1 saatin altında olamaz.» KTY 60-e maddesine göre; sürücülerin her 5 yılda bir Psikoteknik Değerlendirme Raporlarını yenilemeleri gerekmektedir.

PSİKİYATRİK MUAYENE: Psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulacak kişiye, önce psiko-teknik değerlendirme uygulanır. Kişi, düzenlenen psikoteknik değerlendirme raporu ile birlikte psikiyatri uzmanına başvurur. Psikiyatri uzmanı, kişiye ait psikoteknik değerlendirme raporunda belirtilen bulgular ile psikiyatrik muayenesi sonucu elde ettiği bulguları birlikte değerlendirerek, söz konusu kişinin sürücülük yapmasına engel bir durum olup olmadığını belirten bir raporu iki nüsha olarak düzenler.

Kısaca sizleri bilgilendirmeye çalıştığımız yazımızda tüm konulara yeteri kadar değinilmemiş olabilir. Bunun için konuyla ilgili merkeze giderek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

1 Cevap
  1. 16 Şubat 2009

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.