OKUL ORTAMINDA ÖFKE KONTROLÜ

KAYNAKÇA

Aydın, B., İmamoğlu, S., Canel, N., Yaycı,L., “ Ergenlikten Yetişkinliğe Grup Çalışmaları” Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2005
Aydın,B.,”Çocuk ve Ergen Psikolojisi” Atlas Yayın Dağıtım,Ankara,2004
Cüceloğlu, D., “İnsan ve Davranışı” Remzi Kitapevi, İstanbul,1992
Demirel, Ö.,“Eğitimde Program Geliştirme” Pegem A Yayıncılık,Ankara,2005
Doğan, İ.,”KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık Kitabı-1”Tasarı Yayıncılık, İstanbul,2009
Erkan,S., “Örnek Grup Rehberlik Etkinlikleri” Pegem A Yayıncılık, Ankara,2005
Erkan,S., Kaya,A., “Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları” Pegem A Yayıncılık,Ankara,2009
Geçtan, E., “İnsan Olmak” Remzi Kitapevi, İstanbul,1999
Karagözoğlu, C., “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” Birsen Yayınevi, İstanbul,2005
Kepçeoğlu, M., “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” Alkım Yayınevi,İstanbul,2004
Korkut, F., “Önleyici Rehberlik” Anı Yayıncılık, Ankara, 2004
Kulaksızoğlu, A., “Kişisel Gelişim Uygulamaları” Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2003
Kulaksızoğlu, A.,”Örnek Grup Rehberlik Programları” Nobel Yayın Dağıtım,Ankara, 2004
Okman,C.S.,”Ergenlik Dönemindeki Öfke İfade Tarzlarının Kendilik İmgesi Bağlamında İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1999
Selçuk,Z., Güner,N., “Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları” Pegem A Yayıncılık,Ankara,2004
Yavuz, K.E.,“Ergenlik Döneminde Yaşam Becerileri Eğitimi Program ve Uygulamaları” Ceceli Yayınları,Ankara,2004
Yukay,M.,”İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Sosyal Beceri Programının Değerlendirilmesi” Doktora Tezi, İstanbul,2003
http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi09/ural.pdf
http://www.bilkent.edu.tr/~dos/ogdm/b_atilganlik.html#1