ÖĞRENCİLERE EK SINAV HAKKI

Öğrencilere !

ortaöğretim kurumlarında ders kesimini takiben yapılan Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları tamamlanmıştır. Konu ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda; az da olsa bir kısım öğrencinin sınavlarda istenilen başarıyı elde edemedikleri anlaşılmıştır. Bundan dolayı hakkı tanınmıştır. Ayrıntılar ise şöyle…

2010-2011 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlığımıza bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında;
1- Eylül ayında yapılacak olan sorumluluk sınavı döneminde; önceki yıllardan sorumlu olunan dersler ile alan değişikliğinden dolayı sorumlu tutuldukları derslerin yanı sıra, ders kesiminde gerçekleştirilen ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonu itibariyle sınıf geçip geçmediklerine bakılmaksızın öğrencilerin bu öğretim yılında öğrenim gördükleri sınıfta başarısız oldukları en fazla 4 dersten sınava alınmaları,

2- Sınava girilecek derslerin 15-23 Ağustos 2011 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilmesi,

3- Sınav programının sınav döneminin başlangıcından önce ilan edilmesi,

4- İlgi Yönetmelik gereği Eylül ayının ilk haftasında yapılacak olan sorumluluk sınavı döneminde gerçekleştirilecek bu sınavların gerektiğinde takip eden haftada da yapılması,

5- İhtiyaç duyulması hâlinde Cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da sınav yapılması ancak, bir öğrencinin aynı günde gireceği sınav sayısının 3’ü geçmemesi,

6- İkinci defa sınıf tekrarı durumuna düşmesi sebebiyle, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı ders kesimi veya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonu itibariyle okulla ilişiği kesilen öğrencilerden; bu Genelge kapsamında yapılacak sınavdan yararlanmak isteyenlerin de, başvuru tarihlerinde tekrar eski okullarına kayıtlarını yaptırarak, sınava girecekleri derslere ait müracaatlarını yapmaları,

7- Sınav takvimi hazırlanırken; 2011-ÖSYS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve bu Genelge kapsamında sınava girecek öğrencilerin durumlarının dikkate alınması,

8- Sınavların yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi bakımından, okul müdürlüklerince öğretmenlere gerekli duyurunun yapılması,

9- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili valiliklerce her türlü tedbirin alınmasi.

Öğrencilerimize tanınan ek sınav sürecinde başarılar dileriz. Bu imkanın kaçırılmaması için de gereken özeni göstereceklerini umuyoruz…

www.rehberogretmen.biz Ekibi…

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir