KAYNAŞTIRMA NEDİR? KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

Kaynaştırma Uygulamalarında Görev ve Sorumluluklar

İlgili Mevzuatta Belirtilen Görevleri Yanında:

Müdür
Kaynaştırma uygulamaları için
• Kurumda gerekli düzenlemeleri plânlar
• Uygulanmasını sağlar,
• Özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği yapar.

Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen
• Bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygular,
•  Değerlendirir,
•  Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir

Öğretmen
• Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınıf tarafından sosyal kabulü için önlemler alır,
• Bireysel ve gelişim özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yapar,
• Programını bireyselleştirerek uygular.
• Aileler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışır.

Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışman
Kaynaştırma uygulaması kararı ile gelen öğrenciler için,
• Uygun eğitim ortamının düzenlenmesi,
• Öğrencilerin gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında öğretmenlere, rehberlik eder.

Aile
• Programın uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır,
•  Gerektiğinde eğitim araç-gereç desteği sağlar.
Özel Eğitime İhtiyacı Olan  Birey
• Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.

Değerlendirme
Kaynaştırma uygulamasındaki öğrenciler,
• Devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.
• Bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır.
• Değerlendirmede, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınır.”

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere
• Yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilir.
• Braille (kabartma yazı) olarak verilen yanıtlar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir.
• Yazılı yoklamalarda daktilo, bilgisayar gibi cihazlardan yararlanılabilir.
• Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.

İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilere
• İstekleri doğrultusunda, yabancı dil programlarının bazı konularından veya tamamından muaf tutulurlar.
• Bu öğrencilerin başarıları yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilir.

Ortopedik Yetersizliği Olan Öğrenciler
• Yazmada güçlük çektiği belirlenenler sözlü olarak değerlendirilir.
• Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizliği olanlar ise, çoktan seçmeli testler ile değerlendirilebilir

Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesinde
• Yazılı sınavlar, ödevler ve projeler dikkate alınır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler
• Güçlükten etkilenme durumlarına göre yazılı sınav veya sözlü değerlendirmelerin herhangi birinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar.

Hiperaktivite ve Dikkat Yetersizliği Olan Öğrencilerin
• Bu özellikleri göz önüne alınarak, kısa yanıtlı ve az sorulu yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilirler.

Otistik ve Duygusal Uyum Güçlüğü Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesi
• Öğrencilerin hazır oldukları zamanlarda yapılır.

Özel eğitim hizmetleri kurulu, bu öğrenciler için
• Tedavi,
• Psikolojik danışmanlık,
• Rehabilite,
• Bakım-gözetim-koruma altına alma,
• Moral 
• Maddi destek konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin görüşü dikkate alınır,
• Esnek ve hoşgörülü davranılır.

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

84 Yorum
 1. 17 Temmuz 2012
 2. 15 Ağustos 2012
 3. 15 Ekim 2012
 4. 20 Ekim 2012
 5. 16 Kasım 2012
 6. 04 Aralık 2012
 7. 29 Aralık 2012
 8. 29 Aralık 2012
 9. 07 Ocak 2013
 10. 16 Ocak 2013
 11. 04 Mart 2013
 12. 11 Mayıs 2013
 13. 21 Haziran 2013
 14. 05 Ekim 2013
 15. 09 Ekim 2013
 16. 22 Ekim 2013
 17. 02 Kasım 2013
 18. 19 Kasım 2013
 19. 23 Kasım 2013
 20. 24 Kasım 2013
 21. 02 Aralık 2013
 22. 30 Aralık 2013
 23. 30 Aralık 2013
 24. 12 Ocak 2014
 25. 25 Şubat 2014
 26. 27 Nisan 2014
 27. 28 Nisan 2014
 28. 21 Haziran 2014
 29. 26 Haziran 2014
 30. 27 Haziran 2014
 31. 10 Kasım 2014
 32. 08 Mart 2015
 33. 07 Ekim 2015
 34. 05 Kasım 2015

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir