KAYNAŞTIRMA NEDİR? KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

Kaynaştırma Eğitiminde Öğretim Programı Hazırlama

• BEP hazırlanmalıdır.
• Hangi ders ve etkinlikleri normal çocuklara birlikte yapacağı, hangi derslerde destek eğitimi verileceği belirlenir.

KAYNAŞTIRMA  EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Öğrencinin yetersiz yönleri kadar yeterli yönleri de bilinmelidir.
• Normal sınıf içinde tek bir yetersizlik türüne yönelik yerleştirme yapılmalıdır.
• Eğitim okulda olduğu kadar okul dışı ortamlarda da  devam ettirilmeye çalışılmalıdır.
• Çocuklara başarabilecekleri görevler verilmeli  başarılar ödüllendirilmelidir.
• Çocuğun güvenini, kişiliğini, ilgisini sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır.
• Çocuğu normal hale getirmek değil de yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak en önemli hedef olmalıdır.
• Yapılan etkinlikler bireyin duyu kalıntısına hitap edecek şekilde planlanmalıdır.
• Ders konularının  analizleri yapılmalı konular parçalara ayrılmalıdır.
• Sosyal, kültürel, iş ve meslek eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
• Her aşamada çocuklar güdülenmeli ve teşvik edilmelidir.
• Yetersizlik ne olursa olsun bireyi olduğu gibi kabul etmek esas alınmalıdır.
• Çalışmalarda aile ve yakın çevresinin desteği alınmalıdır.
• Öğrencinin öğrenciye rehberlik etmesine yer verilmelidir.
• Etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirimler verilmeli, geldiği durum hakkında bilgiler verilmelidir.
• Çalışmalar sürekli gözlenmeli kayıt edilmeli ve durum hakkında aileye açıklamalar yapılmalıdır.
• Sınıflarda 15 öğrenciye 1 kaynaştırma öğrencisi  planlanmalı zorunlu olmadıkça birden fazla öğrenci alınmamalıdır.
• Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir B.E.P  hazırlanmalıdır.
• En iyi öğretim bireyselleştirmeden toplumsallaştırmaya, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru giden yoldur.Öğretmenlerin öğrenciye sunacakları bilgi alanlarını bu eğitim ilkelerine göre düzenlemeleri yararlı olacaktır.
• Öğrenmenin verimini artırmak için, sözel yöntemin yanında gözlem, deney, modelleştirme, problem çözme, soru- cevap, tartışma, grup çalışması vb. öğretim yöntemlerinin de kullanılması uygun olacaktır.
• En iyi öğrenilen şeyler kendi kendine yaparak ve yaşayarak öğrenme durumuyla ortaya çıkar. Öğretmen bu yöntemi tüm etkinliklerin temeline almalıdır. Yaşantı, dramatize, gösteri yöntemlerinin kullanılmasına özen göstermelidir.
• Öğretim etkinliklerinde görsel- işitsel materyaller kullanılması uygun olur. Çünkü öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar çoksa öğrenme o kadar iyi, unutma o kadar geç olacaktır.
• Öğrenciler düşük not aldıkları zaman öğretmenler öğrenciler hakkında önyargı beslememeli onlara karşı ilgi ve güvenini yitirmemelidir.
• Öğretmen ders anlatırken öğrenci ile sürekli göz iletişiminde bulunmalıdır.
• Göz iletişimi hem sınıfın denetiminde hem de derse karşı uyanık ve dikkatli tutmada etkili bir yöntemdir.
• Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve olgunluk düzeyleri ve bazı özelikleri dikkate alınarak en uygun  pekiştireçler seçilmeli ve bunlar başarıyı ödünlendirici olarak kullanılmalıdır
• Olumsuz davranışlardan çok olumlu davranışların, yetersizliklerden çok çocuğun yete rli yönlerinin görülüp pekiştirilmesi daha uygun bir yöntemdir.

84 Yorum
 1. 17 Temmuz 2012
 2. 15 Ağustos 2012
 3. 15 Ekim 2012
 4. 20 Ekim 2012
 5. 16 Kasım 2012
 6. 04 Aralık 2012
 7. 29 Aralık 2012
 8. 29 Aralık 2012
 9. 07 Ocak 2013
 10. 16 Ocak 2013
 11. 04 Mart 2013
 12. 11 Mayıs 2013
 13. 21 Haziran 2013
 14. 05 Ekim 2013
 15. 09 Ekim 2013
 16. 22 Ekim 2013
 17. 02 Kasım 2013
 18. 19 Kasım 2013
 19. 23 Kasım 2013
 20. 24 Kasım 2013
 21. 02 Aralık 2013
 22. 30 Aralık 2013
 23. 30 Aralık 2013
 24. 12 Ocak 2014
 25. 25 Şubat 2014
 26. 27 Nisan 2014
 27. 28 Nisan 2014
 28. 21 Haziran 2014
 29. 26 Haziran 2014
 30. 27 Haziran 2014
 31. 10 Kasım 2014
 32. 08 Mart 2015
 33. 07 Ekim 2015
 34. 05 Kasım 2015

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir