KAYNAŞTIRMA NEDİR? KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğretmeni hazırlama
Engelli öğrenciyi hazırlama
Diğer öğrencileri hazırlama
Aile ve yakın çevreyi hazırlama
Okul yönetimini hazırlama
Eğitim ortamını hazırlama
Eğitim programını hazırlama

Öğretmeni Hazırlama
• Aile,okul çevreyle sürekli işbirliği içinde olun.
• Yalnız değilsiniz
• Öğretmenler; kaynaştırma uygulamasının en önemli öğesi sizsiniz.
• Özür türleri ve özellikleri konusunda bilgi edinin

Engelli Öğrenciyi Hazırlama
• Öğrenciye kendinden beklenen davranışları söyleyin.
• Bu tür çocuklar için gerekli araç gereçleri temin edin
• Karşılaşabileceği sorunlarla ilgili konuşun.
• Öğrencinin sağlık durumu ile ilgili bilgi edenin.

Diğer Öğrencileri Hazırlama
• Özürlü çocuklar hakkında bilgilendirme.
• Kendilerini özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yerine koyma çalışmaları yapmak
• Olumlu tutum, anlayış ve davranış geliştirme çalışmaları  yapılmalı.

Aileyi ve Yakın Çevreyi Hazırlama
• Ailelerle düzenli toplantılar yapmak
• Ailelere bilgilendirici konuşmalar, seminerler düzenlemek
• Her aşamada aileyi de işe katmak
• Çocuğundaki gelişmeleri aileyle paylaşmak

Okul Yönetimini Hazırlama
• Okul yönetimini kaynaştırmanın gereğine ve önemine inandırma.
• Kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumunun olumlu olmasını sağlama.
• Okul yönetiminin özel eğitim personeliyle olan işbirlikçi tutumu, diğer öğretmenlere ve okul personeline model olacak ve onları olumlu yönde etkileyecektir.

Eğitim Ortamını Hazırlama
• Ortam çocukların kolay hareket edebileceği şekilde olmalıdır.
• Sınıf mevcutları sınırlı tutulmalıdır.
• Öğrenci sınıf ortamında en uygun bir yere oturtulmalıdır.
• Sınıfta çocuğun  engeline uygun  gerekli araç gereç bulunmalıdır.

Kaynaştırma Eğitiminde Öğretim Programı Hazırlama

84 Yorum
 1. 17 Temmuz 2012
 2. 15 Ağustos 2012
 3. 15 Ekim 2012
 4. 20 Ekim 2012
 5. 16 Kasım 2012
 6. 04 Aralık 2012
 7. 29 Aralık 2012
 8. 29 Aralık 2012
 9. 07 Ocak 2013
 10. 16 Ocak 2013
 11. 04 Mart 2013
 12. 11 Mayıs 2013
 13. 21 Haziran 2013
 14. 05 Ekim 2013
 15. 09 Ekim 2013
 16. 22 Ekim 2013
 17. 02 Kasım 2013
 18. 19 Kasım 2013
 19. 23 Kasım 2013
 20. 24 Kasım 2013
 21. 02 Aralık 2013
 22. 30 Aralık 2013
 23. 30 Aralık 2013
 24. 12 Ocak 2014
 25. 25 Şubat 2014
 26. 27 Nisan 2014
 27. 28 Nisan 2014
 28. 21 Haziran 2014
 29. 26 Haziran 2014
 30. 27 Haziran 2014
 31. 10 Kasım 2014
 32. 08 Mart 2015
 33. 07 Ekim 2015
 34. 05 Kasım 2015

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir