KAYNAŞTIRMA NEDİR ?

Kaynaştırma:
• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
• Akranları ile birlikte
• Eğitim ve öğretimlerini
• Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan,
• Destek hizmetlerinin sağlandığı
özel eğitim uygulamalarıdır.


➢ Başka deyişle  engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlama işlemidir

➢ Her insanda olduğu gibi özel eğitime muhtaç birey de sevilmek, takdir   edilmek, beğenilmek, değer görmek ve kimseye bağımlı olmadan yaşamak ister .

➢ Bu onların en doğal hakkı olduğu gibi, toplumsal bütünlüğün ve kalkınmanın temelidir.

➢ Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere verilen eğitimin niteliği ne kadar iyi olursa olsun sonuçta onu, içinde yaşadığı toplumun bir üyesi haline getirmiyor ve kabul görmesini sağlamıyorsa verilen eğitim işe yaramayacaktır.

➢ Bu nedenle her türdeki özel eğitime ihtiyacı olan bireyin devam ettiği okullarda  bir hizmet alanı olarak görülmesini ve bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.

Kaynaştırmanın Amacı

Be Sociable, Share!

Bu Yazıları da Okuyunuz:

  • ÖZÜRLÜ PSİKOLOJİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖZÜRLÜ PSİKOLOJİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İnsanın psişik gelişimi aile, çevre, toplum, kültür, gelenekler, ekonomik ve sosyal durum v.b. unsurların etkisi altında […]
  • GÖRME ENGELLİ ÇOCUK İÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM STRATEJİLERİ Görme Engelli Çocuk İçin Okul Öncesi Eğitim Stratejileri Görme engelli çocukların ilköğretime hazırlık sürecinde diğer çocuklara göre çok daha fazla eğitim alarak donanımlı hale […]
  • NE KADAR DOĞRU DAVRANIYORUZ! NE KADAR DOĞRU DAVRANIYORUZ! **İbrahim ELİBAL-UZM.PSİKOLOJİK DANIŞMAN** Toplumun kendisiyle barışık olmasının yolu, toplumu oluşturan unsurlar arasındaki sağlıklı iletişimdir. […]
  • ÇOCUĞUNUZ ENGELLİ İSE ÇOCUĞUNUZ ENGELLİ İSE Anne babaların karşılaşabileceği durumlardan biri de bebeğin bedensel ya da zihinsel engelle doğması veya çocuğun ileriki yaşlarda bir engele sahip olmasıdır. […]
  • ÇİFTE ÖZÜRLÜLER VE SANAT LİSELERİ (İş Okulları) ÇİFTE ÖZÜRLÜLER VE SANAT LİSELERİ (İş Okulları) Gerek genel ve gerekse özel eğitime devam eden çifte özürlü çocuklar için diğerlerinden pek farklı bir yöntem uygulanması […]