Gelişim dönemleriArşiv

BİR MESAJ MI VAR?

BİR MESAJ MI VAR? Çocuklarımız, bazı zamanlar hiç beklemediğimiz bir durumla karşımıza çıkarlar. Okula gitmek istemezler, başarıları düşebilir, arkadaşlarıyla kavga ederler ya da her zaman yaptıkları iş veya aktiviteleri hiç mi hiç yapmak istemezler. Bazen de surat asar, hiç yapmadığı halde size bağırır, ağlarlar. Devamını Oku..

GELİŞİM DÖNEMLERİ

GELİŞİM DÖNEMLERİ Gelişim, bireyin bedensel, psikomotor, duyusal, sosyalduygusal, bilişsel, dil, ahlaki, cinsel yönlerdeki büyüme ve olgunlaşma sürecidir. Bu süreç, hayat boyu devam eder. Gelişim için gerekli koşullardan biri olgunlaşmadır. Çocuk bir hareketi, bir davranışı yapabilmek için gerekli olgunluk düzeyine ulaşmalıdır, aksi halde o davranışı Devamını Oku..

ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ Okul dönemde dil gelişimi hızlı ve farklı bir boyut kazanır. Okul çocuğunun sözcük dağarcığı, yaklaşık 10000’e ulaşır, bu sözcüklerin çoğunu sıfat ve edatlar oluşturur. Bu durum, çocuğun nesne ve olayları, adlarının yanı sıra özellikleri, benzerlik ve farklılıklarıyla da öğrenip tanımlamasına bağlıdır. Devamını Oku..

ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GELİŞİM

ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GELİŞİM Çocuklarda, okul çağıyla birlikte bilişsel olarak somut işlemler dönemi başlar. Somut düşünce, duyu organlarıyla algılanabilen, eşyalar ve olaylar üzerinde çok boyutlu ve mantıki olan bir düşünce biçimidir. Çocuk, artık birden fazla boyut üzerinde düşünebilir, mantıksal düşünme gelişir. Devamını Oku..

ERGENLİK DÖNEMİ

ERGENLİK DÖNEMİ (11–18 YAŞ) Bu yazımızın sonunda dilerseniz: “Ergenlik Dönemi ve Akran İlişkileri” adlı Videomuzu da izleyebilirsiniz. Bedensel Özellikler Ergenlik döneminin başlama ve bitiş yaşları, önceki dönemlere göre daha çok değişkenlik gösterir. Çünkü ergenliğe geçiş cinsiyete, sağlığa, beslenmeye, kalıtıma, sosyoekonomik koşullara, ırka ve yaşanılan Devamını Oku..

OYUN KURAMAMA OYUNA KATILMAMA

OYUN KURAMAMA OYUNA KATILMAMA Bazı çocuklar, oldukça önemli olmasına karşın oyun oynamak istemez, diğer çocukların oyunlarına katışmaz veya oynadığında oyuna ve arkadaşlarına uyum sağlayamaz, olumsuz davranışlar sergiler. Bunun nadiren olması normal karşılanır ancak devam eden ve çözülemeyen durumlar incelenmeli ve üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Devamını Oku..

ERGENLİK DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

ERGENLİK DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ Ergenlik Dönemi ve Akran İlişkileri adlı Videomuzu izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanınız. Ergenlik, çocuklukla yetişkinlik arasında yer alan ve 12. yaştan 21 yaşına kadar uzanan, ruhsal alanda önemli değişikliklerin olduğu hızlı bir büyüme ve olgunlaşma dönemidir. Bu dönemde çocukluk özellikleri Devamını Oku..