Çocuk Acil HekimliğiArşiv

II. ÇOCUK İSTİSMARIN ve İHMALİNİ ÖNLEME KONGRESİ

II. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi Çocuk istismarı ve ihmali konusunda ülkemizde duyarlılığın giderek arttığı görülmekte. Bu konuda önemli çalışmalar yapılmakta. Bu kapsamda 2009 yılında gerçekleştirilen “Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi”nin ardından bu yıl da çocuk istismarının önemli bir alt başlığı olan Devamını Oku..