ATİNALI tİMON – KİTAP ÖZETİ

“ATİNALI tİMON”

, William Shakespeare’in eserlerinden biri olan “ATİNALI tİMON” kitabını inceleyeceğiz.. Shakespeare, günümüzden yaklaşık 500 yıl önce yaşamış bir İngiliz oyun yazarı ve şairdir.

Çocuklar için Shakespeare ile Felsefe başlığı adı altında, onun Atinalı Timon eserini Levent Gönül 8 yaş ve üzeri çocuklar için Felsefi Sorgulama Kılavuzu ekiyle birlikte farklı bir çocuk kitabı olarak hazırlamış.

Kitabın önsözünde öğretmenler ve anne babalar için şöyle bir not düşülmüş:
” Levent Gönül tarafından hazırlanan kitabın amacı, hiçbir şekilde felsefeyi bir ders olarak öğretmek değil. Bu yüzden, birtakım karışık felsefe soruları, akımları ve ünlü filozofların adlarını kitabına koymayı uygun görmemiş. Amacı, çocuklarımıza, okullarda verilen standart eğitimin kazandırmadığı düşünebilme ve çıkarım yapabilme becerisini kazandırmak.”

Çocuklar için felsefenin geçmişi 2 bin yıl öncesine, eski Yunanistan’da Sokrat zamanında yapılan sözlü etkinliklere kadar uzanıyor. Çocuklar için felsefenin hayata geçirilişi ise 1960’larda Prof. Mathew Lipman’la başlıyor. Lipman üniversitede felsefe bölümü başkanlığı yaparken çocuklar için felsefe üzerine çalışmaya başlıyor. Lipman’nın proğramı, kendi yazdığı hikayelerin sınıflarda sesli olarak okunması ve bu hikayelerden üretilmiş ucu açık soruların öğrencilere yöneltilerek bir tartışma ortamı yaratılması üzerine. O, eğitimin, yalnızca öğretmenden öğrenciye doğru aktarmak olmadığını, söylüyor ve sınav, kağıt, kalem, not tutma gibi klasik eğitim proğramının vazgeçilmezlerine kendi proğramında yer vermiyor. Onun sisteminde öğretmenler öğretme, öğrenciler de öğrenme makinası olma dışında bir işleve sahipler.

Çocuklar İçin Felsefe, şu anda 50’ye yakın ülkede çeşitli okullarda klasik eğitime ek olarak kullanılıyor.

Lipman’ın yaptığı, ilk kez informatik bilgiden çıkarımsal bilgiye bir geçişin öngörüsüydü. Var olan muhakeme edebilme yeteneğinin daha yüksek bir seviyeye taşınmasıydı herşey…

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir