ANKARA MEB SINAV GÖREVLENDİRMELERİNDE ADALETSİZLİK BULUNMUYOR

ANKARA MEB Sınav Görevlerinde Adaletsizlik BULUNMUYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda gözetmen olarak görevlendirilen öğretmenlerin yalnızca sınav yapılan belli okullardan seçilmesi ve daha da vahimi aynı kişilere her sınavda görev verilirken diğer sınav yapılmayan okullarda görev yapan öğretmenlerin bu sınavlardan haberinin bile olmaması yasal açıdan eşitlik ilkesine ve sınav Yönergesine tamamen aykırı olduğu gibi öğretmenlerin adalet duygularını rencide edip eğitim camiası içerisinde iş barışına da zarar vermektedir.

Merkezi sistemle MEB tarafından yapılan sınavlarda yapılan gözetmen öğretmen görevlendirmeleri bir çok ilde çoğunlukla kara düzen yürümektedir. Genellikle il ya da ilçe merkezindeki bazı okullar seçilerek bu okullarda görev yapan öğretmenler “Bal tutan parmağını yalar” anlayışı ile bütün sınavlarda görevlendirilmektedir. Ya da malum ahbap çavuş yöntemleri burada da işletilmektedir. Buna karşılık sınav yapılmayan okullarda görev yapan öğretmenler ise SBS gibi kalabalık sınavlarda zorunlu ihtiyaç duyulmadıkça görevlendirilmemektedir. Bu durumda sürekli tüm sınavlarda görevlendirilen kişiler bir yılda hiç azımsanmayacak yan gelir elde ederken, diğer öğretmenler hakkı olduğu halde bu gelirden mahrum bırakılmakta ve mağdur edilmektedir.

Bu yazımızla dikkat çekmek istediğimiz konu Sınav bölgesindeki öğretmenlerin dengeli olarak değerlendirilmesi gerektiği, aynı kişilere sürekli görev vermek yerine farklı kişilere görev verilmesinin esas olduğudur.

Ayrıca yine haksız uygulamaların kaynaklarından biri olan ve dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı ise öğretmen görevlendirmeleri ile sınav yapılan okullarda görev yapan öğretmenlere ilişkin herhangi bir düzenlemenin olmamasıdır. Bir başka ifadeyle sınavlar hangi okulda yapılıyorsa görevler de o okullarda görev yapan öğretmenlere verilir diye yasal bir kural yoktur. Bu tür görevlendirmelerde de hakkaniyet gözetilmelidir.

Bir çok ilde öğretmen görevlendirmeleri eleştiri toplarken Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü taktir toplamaktadır. Ankara Bilgi İşlem Merkezi Yöneticisi Ahmet Yetişoğlu tarafından hazırlanan yazılımla sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler sırayla belirleniyor. Görüşlerini aldığımız Ahmet Yetişoğlu:”Sınavlarda tüm öğretmenlerimize eşit sayıda görev verilmesi için büyük çaba gösteriyoruz. Kullanmış olduğumuz yazılım bu dağılımı eşit olarak yapıyor. Görev almayan öğretmenlere öncelik veriyor. Bu şekilde hiçbir öğretmenize sınavlarda fazla görev vermiş olmuyoruz.” şeklinde konuştu.

Tüm Türkiye’de bu tür uygulamaların biran önce hayata geçirilerek ve ilgili mevzuatın da eksiksiz uygulanmasını bekliyoruz. Ankara Bilgi İşlem Merkezi Yöneticisi Ahmet Yetişoğlu tarafından sürdürülen bu özverili çalışmanın da örnek alınmasını diliyoruz.

Hak verilmez alınır. Öğretmen arkadaşlarımız karşılaşmış olduğunuz haksız uygulamalarda yasal haklarınızı kullanarak ilgili birimleri bilgilendirerek haklarınızın kaybını engellemiş olursunuz.

1 Cevap
  1. 12 Mart 2011

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir