AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI

Türkiye’de bilişim alanında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Artık belli aşamalarda söz sahibi olan Türkiye bilişim konusunda adından bahsedilen çalışmalara imza atılıyor. Aşağıda bu çalışmaların ayrıntılarını bulacaksınız. Çalışmalara katılımlarınızı bekliyoruz…

Akademik Bilişim Konferansı

1-3 Şubat 2012
, Uşak

Aktif Katılım Çağrısı

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2012 konferansı, bu yıl Uşak’ta 1-3 Şubat tarihlerinde Uşak Üniversitesinde yapılacaktır.

Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır.

Konferans ilgili herkese açıktır ve ücretsizdir; ve bu konularda katkı beklenmekte.

Konferans öncesinde ve konferans sırasında eğitim seminerleri yapılacaktır.

Konferansın ana konulari Kısaca, başta akademik yaşamı ve Türkiye İnternetini ilgilendiren tüm bilişim konuları kapsam alanı içindedir.

Konferans dili Türkçe’dir.

Konferansta Davetli Bildiri, Bildiri, Elektronik Bildiri, eğitim semineri, Tartışma Grubu, Açık Oturum oturumları olacaktır.

Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır. Seçilmiş bildiriler konferans kitapçığında basılacaktır.

Bildiri özetleri, Tam Bildiri Metinleri ve Oturum önerileri 31 Aralık 2011 tarihine kadar
http://openconf.ab.org.tr webinden gönderilmelidir.

Tüm öneri yapacak kişilerin
http://ab.org.tr/ab12/yazar.html sayfasını dikkatle okuması beklenmekte.

Tüm bildiri sahiplerinden tam metinlerini ilk fırsatta yüklemeleri beklenmekte.

15 ocak civarında program yayınlanacaktır. Bu nedenle bildiri sahiplerinden ilk fırsatta tam metinlerini openconf üzerinden yüklemeleri beklenmekte. Hakemlerden hızlı bir değerlendirme alınıp, yazarlara geri besleme verilmesi hedeflenmekte.

Konferansa katılmak isteyenlerin
http://ab2012.usak.edu.tr/
adresindeki Uşak Üniversitesi webinde kayıt olmaları, konaklama, ulaşım ve benzeri konular için bu webi takip etmeleri beklenmekte. Konferans öncesi kurs kayıtları için ise ab.org.tr kullanılmalıdır.

Konferansa bir bilişim fuarı eşlik edecektir. Gönlümüzde Uşak ve çevresinde bir “Bilişim Fırtınası” estirmek yatıyor. Fuarda yer almak isteyen firmaların ab2012.usak.edu.tr üzerinden yerel organizasyon komitesiyle temas ageçmelerini öneririz.

http://ab.org.tr/
http://ab2012.usak.edu.tr
http://openconf.ab.org.tr/

AB12 Yürütme Kurulu Adına
Mustafa Akgül

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir